Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján
- a NAV által a kereskedőknek összesen kiadott adattörlő kódok,
- a kereskedők által a fogyasztóknak kiadott adattörlő kódok,
- illetve a kereskedők által felhasználatlanul visszaküldött adattörlő kódok
számát havi bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért adatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban tüntesse fel az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 15.

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mellyel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, időbélyegző szerinti időpontban

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon, illetve hosszabbítás esetén 15+15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre és hogy az adaigénylés válasz nélkül hagyása törvényszegés.

Kérem szíveskedjenek a fenti adatigénylésemre mielőbb válaszolni,

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

Iktatószám: 1700763725

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Fenti tárgyban benyújtott közérdekű adatigénylésére válaszul alábbiakról tájékoztatom.

A NAV által a kereskedőknek összesen kiadott adattörlő kódok darabszáma összesen: 5 303 215 db.
A kereskedők által a fogyasztóknak kiadott adattörlő kódok darabszáma összesen: 747 502 db.
A kereskedők által felhasználatlanul visszaküldött címke formátumú adattörlő kódok darabszáma kapcsán a NAV nem rendelkezik információval.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, időbélyegző szerinti időpontban

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

Köszönöm válaszukat.
Kérem hogy az eredeti kérésnek megfelelően a kereskedőknek illetve a vásárlóknak kiadott kódok számát havi-, vagy ha úgy áll rendelkezésre az adat, akkor heti bontásban is legyen szívesek közölni.

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mellyel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, időbélyegző szerinti időpontban

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Fenti tárgyban benyújtott közérdekű adatigénylésére válaszul a mellékelt táblázatban foglalt adatokkal tájékoztatom.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, időbélyegző szerinti időpontban

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal