Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, a szövegek kijelölhetőségét megtartva .pdf formátumban megküldeni részemre az alábbi adatokat az Önök és leányvállalataik tulajdonában álló, illetve az Önök és leányvállalataik által bérelt valamennyi személyszállító és nem személyszállító, vasúti és vasúti-közúti járműre vonatkozólag, UIC-pályaszám szerint egyesével lebontva:

• UIC-pályaszám (pl.: 99 55 9685 012-4)
• vasúti-közúti járművek esetében forgalmi rendszám (pl.: SYH-300)
• a jármű típusjele (pl.: TVGnh 1241)
• a jármű gyártója és gyártói típusa (pl.: Plasser & Theurer RM 85-750 UHR N)
• a legalacsonyabb szervezeti egység neve, melyhez a jármű tartozik (pl.: TRI)
• a jármű honállomása (pl.: Sv)
• a jármű honos karbantartási telephelye (pl.: Sv)
• fenntartásba bevont (igen / nem)
• az utolsó elvégzett fővizsga időpontja (év, hónap, nap)
• jelenleg forgalomba állítható-e (igen / nem)
• amennyiben jelenleg nem állítható forgalomba:
a) az utolsó forgalmi üzemben töltött nap dátuma (év, hónap, nap)
b) az esetlegesen fennálló műszaki hiba leírása (pl.: a fékrendszer hibája)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Kelt: 2023. november 30.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

A 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján Önöknek legkésőbb 2023. december 15-éig választ kellett volna adniuk az adatigénylésemre.

Kérem, haladéktalanul küldjék meg az igénylésemre adott válaszukat!

Kelt: 2024. január 2.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a lent megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § bekezdése alapján szíves tájékoztatására mellékelten küldjük a rendelkezésünkre álló adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Köszönöm szépen válaszukat!

A megküldött táblázatukban a következő, adatigénylésemben szereplő adatok sajnos egyáltalán nem szerepelnek:
• fenntartásba bevont (igen / nem)
• amennyiben jelenleg nem állítható forgalomba: az utolsó forgalmi üzemben töltött nap dátuma (év, hónap, nap)

A következő, adatigénylésemben szereplő adatok pedig nem az összes járműnél szerepelnek a táblázatukban:
• a jármű gyártója és gyártói típusa (pl.: Plasser & Theurer RM 85-750 UHR N)
• a jármű típusjele (pl.: TVGnh 1241)
• a jármű honállomása (pl.: Sv)
• a jármű honos karbantartási telephelye (pl.: Sv)
• az utolsó elvégzett fővizsga időpontja (év, hónap, nap)
• jelenleg forgalomba állítható-e (igen / nem)
• amennyiben jelenleg nem állítható forgalomba: az esetlegesen fennálló műszaki hiba leírása (pl.: a fékrendszer hibája)

Kérem, küldjék meg ismét a táblázatukat, immár a fenti, eredeti adatigénylésemben is szereplő adatokat is minden járműnél feltüntetve!

Segítségüket előre is köszönöm!

(Levelem a következő közérdekűadatigénylésemre vonatkozik: https://kimittud.hu/request/vasuti_jarmu... )

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté