VASI LUX Villanyszerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vállalkozói szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kőszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

, hogy a kőszegi önkormányzat milyen vállalkozói szerződéseket kötött a VASI LUX Villanyszerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (Adószám: 13193939-2-18), 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019-ben. Kérném a szerződések után kiállított teljesítési igazolások elektronikus másolatát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 7.

Üdvözlettel:

Farkas Balázs

Németh Ildikó, Kőszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

11 Attachments

Tisztelt Farkas Balázs!

 

Mellékelem a 2019. március 7-én érkezett adatigényléssel kapcsolatos
dokumentumokat!

 

Üdvözlettel:

 

Németh Ildikó

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési osztályvezető

Tel.: 94/562-517

Email: [1][email address]; [email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Németh Ildikó, Kőszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

 

Tisztelt Farkas Balázs!

 

Hivatkozva a mai kérésére ismételten megküldöm a 2016. évi adatokat.

 

Üdvözlettel:

 

Németh Ildikó

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési osztályvezető

Tel.: 94/562-517

Email: [1][email address]; [2][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]