Kovács Barnabás

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Önök nyilvántartása szerint a II. kerület, Varsányi udvar közterületen:

-engedélyezett-e jelenleg bármelyik oldalon a részben vagy egészben járdán történő megállás, várakozás;

-amennyiben nem, 2010 óta volt-e bármikor engedélyezve a részben vagy egészben járdán történő megállás, várakozás, és ha igen, mikor.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 30.

Üdvözlettel:

Kovács Barnabás

Budapest Közút Forgalomtechnika, Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Kovács Barnabás Úr!

 

A Budapest Közút Zrt-hez január hó 30. napi keltezésű adatigénylése
kapcsán Társaságunknak címzett kérdéseire a következő választ adjuk:

 

Az úton történő megállást és várakozást a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) szabályozza,
amiben a megállásra vonatkozó 40. § (8) pontja kimondja, hogy „A járdán –
részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad megállni, ha a) azt
jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi, (…)”. Jelenleg a Varsányi
udvarban nincs a járdán várakozást engedélyező tábla, vagy burkolati jel
elhelyezve, így a KRESZ fent idézett paragrafusa alapján a járdán
várakozás nem szabályos. Nyilvántartásunk szerint 2010. év óta soha nem
volt létesítve jelzőtábla vagy burkolati jel, amely a járdán várakozást
engedélyezte volna.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) fordulhat, illetve a
közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. 

 

Tisztelettel:

 

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai kezelői főosztály

 

Tel: +36 1 776 6100 | e-mail: [1][Budapest Közút request email] Web:
[2]www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.  

P Nyomtatás előtt gondoljon a környezeti felelősségünkre!

 

-----Original Message-----
From: Kovács Barnabás <[3][FOI #24083 email]>
Sent: Tuesday, January 30, 2024 12:24 PM
To: KözAdat requests at Budapest Közút <[4][Budapest Közút request email]>
Subject: Közérdekűadat igénylés - Varsányi udvar parkolási rendje

 

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az
Önök nyilvántartása szerint a II. kerület, Varsányi udvar közterületen:

 

-engedélyezett-e jelenleg bármelyik oldalon a részben vagy egészben járdán
történő megállás, várakozás;

 

-amennyiben nem, 2010 óta volt-e bármikor engedélyezve a részben vagy
egészben járdán történő megállás, várakozás, és ha igen, mikor.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2024. január 30.

 

Üdvözlettel:

 

Kovács Barnabás

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[5][FOI #24083 email]

 

Is [6][Budapest Közút request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest Közút Zrt.? If so, please contact us using this form:

[7]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[8]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Budapest Közút request email]
2. http://www.budapestkozut.hu/
3. mailto:[FOI #24083 email]
4. mailto:[Budapest Közút request email]
5. mailto:[FOI #24083 email]
6. mailto:[Budapest Közút request email]
7. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
8. http://kimittud.hu/help/officers

idézett részek elrejtése