Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. átvilágítási jelentései

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. átvilágítása alapján készült jelentéseket.

Felhívom figyelmüket, hogy a kért adatok a Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf.20.913/2018/4-II. számú ítélete alapján - melyet a Kúria a Pfv.IV.20.480/2019/4. ítéletével hatályában fenntartott - közérdekű adatnak minősülnek, egyben semmilyen erőfeszítést nem igényel azok megküldése, tekintettel arra, hogy az ítélet alapján a Miniszterelnökség azt állítólag 2020. december 29. napján már egy adatigénylőnek megküldte, így egy korábbi emailt szükséges továbbítani számomra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 10.

Üdvözlettel:

Tóth Balázs

Tóth Balázs hozzászólt ()

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az adatigénylésemet visszavonom, ügyfelem a mai napon megkapta Önöktől a kért dokumentumokat, így az én kérésem okafogyottá vált.

Köszönettel,
dr. Tóth Balázs

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

2 Attachments

[1]címer

MINISZTERELNÖKSÉG

 

Ikt.: JHÁT-PDF/149/2021

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Tóth
Balázs                                                                         

részére                                                                                 
           

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budavári Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft. átvilágítása alapján készült jelentéseket.

 

Felhívom figyelmüket, hogy a kért adatok a Fővárosi Ítélőtábla
32.Pf.20.913/2018/4-II. számú ítélete alapján - melyet a Kúria a
Pfv.IV.20.480/2019/4. ítéletével hatályában fenntartott - közérdekű
adatnak minősülnek, egyben semmilyen erőfeszítést nem igényel azok
megküldése, tekintettel arra, hogy az ítélet alapján a Miniszterelnökség
azt állítólag 2020. december 29. napján már egy adatigénylőnek megküldte,
így egy korábbi emailt szükséges továbbítani számomra.”

 

Csatoltan megküldjük az Ön által kért iratokat.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                   

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

2 Attachments

[1]címer

MINISZTERELNÖKSÉG

 

Ikt.: JHÁT-PDF/149/2021

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Tóth
Balázs                                                                         

részére                                                                                 
           

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budavári Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft. átvilágítása alapján készült jelentéseket.

 

Felhívom figyelmüket, hogy a kért adatok a Fővárosi Ítélőtábla
32.Pf.20.913/2018/4-II. számú ítélete alapján - melyet a Kúria a
Pfv.IV.20.480/2019/4. ítéletével hatályában fenntartott - közérdekű
adatnak minősülnek, egyben semmilyen erőfeszítést nem igényel azok
megküldése, tekintettel arra, hogy az ítélet alapján a Miniszterelnökség
azt állítólag 2020. december 29. napján már egy adatigénylőnek megküldte,
így egy korábbi emailt szükséges továbbítani számomra.”

 

Csatoltan megküldjük az Ön által kért iratokat.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                   

Tisztelettel:

Miniszterelnökség

--------------------------------------------------------------------------

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

2 Attachments

[1]címer

MINISZTERELNÖKSÉG

 

Ikt.: JHÁT-PDF/149/2021

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Tóth
Balázs                                                                         

részére                                                                                 
           

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budavári Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft. átvilágítása alapján készült jelentéseket.

 

Felhívom figyelmüket, hogy a kért adatok a Fővárosi Ítélőtábla
32.Pf.20.913/2018/4-II. számú ítélete alapján - melyet a Kúria a
Pfv.IV.20.480/2019/4. ítéletével hatályában fenntartott - közérdekű
adatnak minősülnek, egyben semmilyen erőfeszítést nem igényel azok
megküldése, tekintettel arra, hogy az ítélet alapján a Miniszterelnökség
azt állítólag 2020. december 29. napján már egy adatigénylőnek megküldte,
így egy korábbi emailt szükséges továbbítani számomra.”

 

Csatoltan megküldjük az Ön által kért iratokat.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                   

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

--------------------------------------------------------------------------

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links