Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyöngyösi Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.
Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, .xlsx formátumban megküldeni részemre a személyszállító vonataik várakozási ideinek jegyzékét a 2022/2023. évi menetrendi időszakra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés nem állapítható meg.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Válaszukat előre is köszönöm!

Kelt: 2023. május 3.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2023. május 3-án beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2023. 05. 03. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jelen válaszlevelünkhöz mellékelten megküldjük a 2022/23 évre vonatkozó várakozási idő jegyzékét, amelyet a az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és a Személyszállítási Üzletszabályzat szabályoz.

A Személyszállítási Üzletszabályzat értelmében két vonat akkor tekinthető csatlakozónak, ha a menetrendben meghirdetésre került érkezési, illetve indulási időpontjaik alapján az átszállás közöttük lehetséges. Budapesti fejpályaudvaron történő átszállás esetén két vonat akkor tekinthető csatlakozónak, ha a menetrendben meghirdetett érkezési, illetve indulási időpontjaik között legalább 30 perc van.

Az általános várakozási időket az F.2. sz. Forgalmi Utasítás az alábbiak szerint tartalmazza:
1. A vonatközlekedés lebonyolítása során figyelembe veendő általános várakozási idő 10 (20) perc. A zárójelben lévő várakozási időket zord időjárás esetén az érintett vasúti társasági irányítókkal egyeztetve kell alkalmazni.
2. Az utolsó személyszállító vonatok 30 percet várnak bármely más késett vonatra.
3. A budapesti pályaudvarokon a személyszállító vonatokra az általános várakozási idők nem érvényesek.
4. Az általánostól eltérő várakozási időket a 2022/2023-as menetrendi évre érvényes Menetrendi utasítás 10 sz. mellékletében kell meghatározni, melyet a csatolt táblázat tartalmaz.

Kérjük vegye figyelembe, hogy Társaságunknak egy vonat csatlakozásának biztosítása előtt több oldalról szükséges megvizsgálni azt, hogy egy-egy döntés mit okoz a menetrendszerinti ütemes közlekedésnek, pl. mennyi vonatot késleltet az adott vonalon, lesz-e forduló késés, ha várakoztatunk. A várakozási idő eltérésénél Társaságunk Üzemirányításának nem csak a késett vonatok utasainak kérését kell figyelembe venni, hanem a másik vonaton várakozó utasok továbbutazási szándékát is, illetve a további forgalomszabályozási szempontokat is. pl. egy vonat miatt nem késeltethetünk meg több vonatot, mert azon is fizető utasok utaznak és a menetrendszerinti közlekedés számukra is mértékadó.

A várakozási időket az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és a csatlakozási táblázat figyelembevételével hozzuk meg, amelytől eltérni kizárólag indokolt esetben szokott a Társaság. Kérés esetén Társaságunk figyelembe veszi az átszálló utasokat (kisgyerek, idős utas, csoport), a következő vonat indulási idejét az adott állomásról (milyen ütem szerint közlekednek), valamint a napszakot és az időjárást.
Amennyiben az utasnak továbbutazási szándéka van, de a vonat késve közlekedik, továbbutazási szándékát a vonaton szolgálatot teljesítő személyzet részére szükséges jelezni, aki felveszi a kapcsolatot a területileg illetékes személyszállítási főirányítóval. Amennyiben a csatlakoztatott vonat nem kap jelentős késést, ezáltal nem okoz késést a csatlakozó többi vonat részére, akkor Társaságunk biztosítja a csatlakozást.

Utolsó vonat esetében 30 perc szerepel a szabályozásban (F2-es utasítás), de Társaságunk szem előtt tartja az utasok érdekét és biztosítjuk a csatlakozást, ha jelentősebb késés van a vonaton, esetleg felajánljuk a taxiszolgáltatást, pótlóbusz megrendelést, illetve amennyiben minden feltétel adott (személyzet, szerelvény), akkor mentesítő vonatot állítunk ki az utasok részére.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gyöngyösi Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.