Tisztelt Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait a 2019-2024-es ciklusból, minden évről, tehát 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 évekről.

Nevek szerint:
Dr. Rákócziné Tripon Emese
Tarján István
Abrudán Mária
Furákné Pavelka Marianna
Gyebnárné Avramucz Hajnalka
Kalcsó Istvánné
Szelezsán Zsolt

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 22.

Üdvözlettel:

Rákócziné Tripon Emese, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

7 Melléklet

Tisztelt Hölgyem!

Mellékelem a Kétegyháza Nagyközség Képviselő - testülete tagjainak 2024. évben leadott vagyonnyilatkozatát.
Előző évekre vonatkozó dokumentum nincsen, tekintettel, hogy azt az érintettek minden évben visszakapják.
A fentieket azzal egészítem ki, hogy az Ön által említett nevek között Abrudán Mária szerepel, de képviselőink
sorában Abrudán Andrea van, így az Ő vagyonnyilatkozata került most csatolásra.

Üdvözlettel: Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester

-----Original Message-----
From: Szabó Andrea [mailto:[FOI #25026 e-mail]]
Sent: Sunday, June 23, 2024 12:05 AM
To: KözAdat igénylések Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál <[Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail]>
Subject: Közérdekűadat igénylés - Vagyonnyilatkozatok 2019-2024

Tisztelt Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait a 2019-2024-es ciklusból, minden évről, tehát 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 évekről.

Nevek szerint:
Dr. Rákócziné Tripon Emese
Tarján István
Abrudán Mária
Furákné Pavelka Marianna
Gyebnárné Avramucz Hajnalka
Kalcsó Istvánné
Szelezsán Zsolt

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 22.

Üdvözlettel:

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #25026 e-mail]

Hibás a(z) [Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail] cím a(z) Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére benyújtott Közérdekűadat igénylésekre vonatkozóan? Ha igen, lépjen velünk kapcsolatba az űrlap segítségével:
http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése