Vadászati kiállítással kapcsolatos plakátkampány

Párbeszéd Magyarországért Párt made this Közérdekűadat request to Egy a Természettel Nonprofit Kft.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Egy a Természettel Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány darab közterületi óriásplakáton hirdetik a Vadászati kiállítást?
Kérjük adják meg, az óriásplakátokon való hirdetésre mennyit költöttek el, mekkora költséggel járnak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 19.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

One With Nature 2021, Egy a Természettel Nonprofit Kft.

Tisztelt Párbeszéd Magyarországért Párt!

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése alapján Adatkezelő a közérdekű adatigénylésére 45 napon belül tud választ adni, tekintettel arra, hogy a 15 napon belüli válaszadás az Adatkezelő veszélyhelyzeti kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását veszélyeztetné. Az Adatkezelő szervezi a nemzetközi jelentőséggel bíró, 3 hetes „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítást. A Világkiállítás közeledtével az Adatkezelő, mint szervező feladatai napról napra nőnek. Amennyiben a jelentős leküzdendő feladatok és megoldandó problémák között az Adatkezelőnek a közérdekű adatigénylést 15 napon belül kellene megválaszolnia, a Világkiállítás szervezési feladataira – amelyek a COVID-19 világjárvány miatt a tervezettnél jóval lassabban haladnak – nem maradna elég ideje.

Üdvözlettel,

   EGY A TERMÉSZETTEL
    Vadászati és Természeti Világkiállítás
    Magyarország 2021
    -----------------------------------------------
    H-1122 Budapest, Maros utca 12.
    www.onewithnature2021.org
    

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #18571 email]

Ha a(z) Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem a(z) [Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

One With Nature 2021, Egy a Természettel Nonprofit Kft.

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése alapján Adatkezelő a közérdekű adatigénylésére további 45 napon belül tud választ adni, tekintettel arra, hogy a 45 napon belüli válaszadás az Adatkezelő veszélyhelyzeti kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását veszélyeztetné. Az Adatkezelő szervezi a nemzetközi jelentőséggel bíró, 3 hetes „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítást. A Világkiállítás közeledtével az Adatkezelő, mint szervező feladatai napról napra nőnek. Amennyiben a jelentős leküzdendő feladatok és megoldandó problémák között az Adatkezelőnek a közérdekű adatigénylést 45 napon belül kellene megválaszolnia, a Világkiállítás szervezési feladataira – amelyek a COVID-19 világjárvány miatt a tervezettnél jóval lassabban haladnak – nem maradna elég ideje.

   EGY A TERMÉSZETTEL
    Vadászati és Természeti Világkiállítás
    Magyarország 2021

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #18571 email]

Ha a(z) Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem a(z) [Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

One With Nature 2021, Egy a Természettel Nonprofit Kft.

Tisztelt Párbeszéd Magyarországért Párt !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdés alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás népszerűsítésére szolgáló 750 db óriásplakát gyártására és kihelyezésére összesen nettó 67.188.096 forint+ ÁFA összeget költött.

Üdvözlettel,

   EGY A TERMÉSZETTEL
    Vadászati és Természeti Világkiállítás
    Magyarország 2021
    -----------------------------------------------
    H-1122 Budapest, Maros utca 12.
    www.onewithnature2021.org
    

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #18571 email]

Ha a(z) Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem a(z) [Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------