Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján, illetve azért, mert ezek az adatok hónapok óta nem kerülnek fel az önkormányzati honlapra, a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Polgármesteri Hivatal minden osztályának üvegzseb-adatait tavaly júniustól idén áprilisig,
- különös, de nem kizárólagos tekintettel a polgármesteri titkárság, az alpolgármesteri titkárságok, a kulturális osztály, a kommunikációs osztály és a munkaügyi osztály adataira.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 12.

Üdvözlettel:

Pintér Bence

jogicsoport, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Pintér Bence!

Közérdekű adatigénylésére Jegyző Asszony nevében a mellékelt választ küldöm.

Tisztelettel:
Jogi Csoport

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző Asszony!

Ha jól értem, akkor ez alapján Ön írásba adja, hogy minden releváns üvegzseb-adat felkerült az elmúlt hónapokban erre a felületre?

Üdvözlettel:

Pintér Bence

dr. E. Simon Katalin Ráhel, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal2022. március 03-tól tudom érdemben feldolgozni a beérkezett üzeneteket,
amiért szíves megértését kérem!

Tisztelt dr. E. Simon Katalin Ráhel!

Nem értem pontosan, hogy ez a dátum mire vonatkozik.

Üdvözlettel:

Pintér Bence

dr. E. Simon Katalin Ráhel, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Pintér Bence!

Az Ön ügyében/ügyeiben nem végeztem ügyintézést, vélelmezhetően informatikai hiba miatt szabadságom időszakában egy korábban beállított automatikus üzenet jutott el Önhöz egy általam nem ismert oknál fogva.
Levelében foglaltakat jelezni fogom az informatikai területnek.

üdvözlettel:

dr. E. Simon Katalin Ráhel
jogtanácsos, adatvédelmi tisztviselő

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jegyzői Kabinet
Jogi és Önkormányzati Osztály

9021, Győr Városház tér 1.
+36 (96) 500 117
www.gyor.hu

idézett részek megjelenítése