Újlipótváros Gyalogos és Zöldfelület-fejlesztési Program, tanulmányterv 2016.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a XIII. Kerületi Önkormányzat és a nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. megbízásából készült tanulmánytervet: Bardóczi Sándor, Fodor István, Ürmös Gábor: Újlipótváros Gyalogos és Zöldfelület-fejlesztési Program, Duna – Gogol u. – Váci út – Balzac u. közötti területre, Tanulmányterv, 2016.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 31.

Üdvözlettel:

Kiszely Márta

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.
Kérjük, hogy az alábbi linken elérhető ügyfélelégedettségi kérdőívünk elektronikus kitöltésével, segítse Ön is munkánkat!
https://forms.gle/NNoa9fQMBCs3K9W56

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Szabó Tamás, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatkérő!

Közérdekű adatkérésében a 2016-ban készült, Újlipótváros Gyalogos és
Zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervet kérte kiadni, melyet csatoltan
megküldök.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Vezérigazgatóság

+36-1/450-3160

+36-30/848-3449

[1]www.kozszolgaltato.bp13.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Közszolgáltató, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Adatkérő!

Közérdekű adatkérésében a 2016-ban készült, Újlipótváros Gyalogos és
Zöldfelület-fejlesztési tanulmánytervet kérte kiadni, melyet csatoltan
megküldök.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Köszönöm válaszukat, s a kért dokumentum első 33 oldalának a megküldését. Kérem Önöket, hogy az Újlipótváros Gyalogos és Zöldfelület-fejlesztési Program c. tanulmányterv hátralevő oldalait is szíveskedjenek számonra megküldeni, a 33. oldaltól egészen a tanulmányterv végéig (a tartalomjegyzék alapján a 48-50. oldalig).

Üdvözlettel:

Kiszely Márta

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.
Kérjük, hogy az alábbi linken elérhető ügyfélelégedettségi kérdőívünk elektronikus kitöltésével, segítse Ön is munkánkat!
https://forms.gle/NNoa9fQMBCs3K9W56

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Közszolgáltató, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

4 Melléklet

Tisztelt Asszonyom,

levelében foglalt kérésére a mellékelt dokumentumok megküldésével tájékoztatom.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közszolgáltató!

Köszönöm, hogy a kért tanulmányból az első 33 oldal után a mellékletek 'Közműtanulmány' című, a 34.- 42. oldalig terjedő részeit is megküldték. Egyben kérem Önöket, hogy a Újlipótváros Gyalogos és Zöldfelület-fejlesztési Program c. tanulmányterv még hiányzó részeit, nevezetesen a Balzac, Pannónia és Visegrádi utcai mintaterületek részletes közműhelyzetre és felszínrendezési javaslatra vonatkozó tervlapjait, vagyis a tanulmányterv 43.-48. oldaláig terjedő részeket is szíveskedjenek megküldeni. A könnyebb beazonosíthatóság érdekében, a tervjegyzék alapján a következő tervlapokról van szó:
07-1 - Balzac utcai mintaterület részletes közműhelyzete (M=1:300)
07-2 - Balzac utcai mintaterület felszínrendezési javaslata (M=1:300)
O7-3 - Pannónia utcai mintaterület részletes közműhelyzete (M=1:200)
O7-4 - Pannónia utcai mintaterület felszínrendezési javaslata (M=1:200)
O7-5 - Visegrádi utcai mintaterület részletes közműhelyzete (M=1:300)
O7-6 - Visegrádi utcai mintaterület felszínrendezési javaslata (M=1:300)

Üdvözlettel:

Kiszely Márta

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Szabó Tamás, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

7 Melléklet

Tisztelt Asszonyom,

levelében foglalt kérésére a mellékelt dokumentumok megküldésével
tájékoztatom.
Tisztelettel:
Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Tisztelt Szabó Tamás!

Köszönöm a kért dokumentumok megküldését.

Üdvözlettel:

Kiszely Márta