Tiltakozások a tankerületben

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Egri Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

A közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, a Klebelsberg Központ által ellenőrzött és jóváhagyott, hatályos szabályzata 16. § (5) alapján ha a kérelmezett adatot nem a TK kezeli, az adatközlő haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül megküldi a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet
az illetékes szerveknek = https://kk.gov.hu/intezmenyeink-e
erről az adatigénylőt egyidejűleg értesíti.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

0.) az
azon egységek (nap, munkanap, tanítási nap, óra, munkaóra, tanóra, foglalkozás vagy egyéb mértékegység) számát, amikor az az illetékes szervekben: https://kk.gov.hu/intezmenyeink-e foglalkoztatott személy saját akaratából nem vette fel a munkát, távol maradt a munkából, a munkafelvételt megtagadta, a munkát beszüntette, a 2022-2023. tanévben az adatigénylés teljesítéséig, intézményenként és munkabeszüntetőnként, munkamegtagadónként, személyes adatok nélkül,
és hogy ezeket az adatokat a Tankerület nyilvántartja-e, kezeli-e, ismeri-e, elő tudja-e állítani.

A szabályzata fenti pontjába foglalt esetben kérem

közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmem haladékalan megküldéséről szóló
1.) értesítését,
2.) vagy azt a tényt, hogy közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmemet illetékes szerveknek = https://kk.gov.hu/intezmenyeink-e nem küldi meg,
továbbá igényelem a
3.) szabályzatában
a) adatközlőnek,
b) adatfelelősnek (szervezeti egység vezetője),
c) adatfeldolgozónak (akit a tankerületi igazgató jelöl ki a 6.§ (3) szerint),
d) a honlap üzemeltetőnek meghatározott
személy (jogi, természetes személy, vagy jogi személy egysége, annak természetes személy felelőse, vezetője, vagy képviselője) nevét,
ha azt a Tankerületi Központ Igazgatója ismeri, kezeli.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 9.

Üdvözlettel:

Kiss László

Ballagó Zoltán, Egri Tankerületi Központ

2 Attachments

Kiss László

részére

 

kizárólag e-mailben küldve a [1][FOI #22425 email]
címre

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ezúton mellékelten megküldöm tájékoztatásomat a lenti adatigénylésével
kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

Ballagó Zoltán

igazgató

 

Egri Tankerületi Központ

3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

Telefon:+36 36/795-230 vagy +36 30/626-6280            

Fax: +36 36/482-985

[2][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ballagó Zoltán!

Válaszából köszönettel tudomásul vettem a tankerületi központ szabálysértése tényét.

Továbbá, válasza és szabályszegése az alábbi, közérdekből nyilvános adatigénylésre, pontosított adatigénylésre kényszerít:

Kérem, a TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT lehető legrövidebb időn belül küldje meg a válaszban hivatkozott törvény és kapcsolódó rendeletei vonatkozó előírásainak megfelelően, - azaz például részleteiben kimásolhatóan - elektronikusan közzétett

1.) Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzatát, és

2.) Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatát

RÉSZLETEIBEN IS KIMÁSOLHATÓ, ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Üdvözlettel:

Kiss László

Ballagó Zoltán, Egri Tankerületi Központ

2 Attachments

Kiss László

részére

 

kizárólag e-mailben küldve a [1][FOI #22425 email]
címre

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ezúton mellékelten megküldöm tájékoztatásomat a lenti adatigénylésével
kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Ballagó Zoltán

igazgató

 

Egri Tankerületi Központ

3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

Telefon:+36 36/795-230 vagy +36 30/626-6280            

Fax: +36 36/482-985

[2][email address]

 

 

 

 

 

 

 

Feladó: Kiss László <[3][FOI #22425 email]>
Dátum: 2023. május 24. 16:42:58 CEST
Címzett: Ballagó Zoltán <[4][email address]>
Tárgy: Válasz: Válasz közérdekű adatigénylésre

Tisztelt Ballagó Zoltán!

Válaszából köszönettel tudomásul vettem a tankerületi központ
szabálysértése tényét.

Továbbá, válasza és szabályszegése az alábbi, közérdekből nyilvános
adatigénylésre, pontosított adatigénylésre kényszerít:

Kérem, a TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT lehető legrövidebb időn belül küldje meg a
válaszban hivatkozott törvény és kapcsolódó rendeletei vonatkozó
előírásainak megfelelően, - azaz például részleteiben kimásolhatóan -
elektronikusan közzétett

1.) Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről
szóló szabályzatát, és

2.) Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló
szabályzatát

RÉSZLETEIBEN IS KIMÁSOLHATÓ, ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Üdvözlettel:

Kiss László

idézett részek megjelenítése

Ballagó Zoltán, Egri Tankerületi Központ

4 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  4K Download

 • Attachment

  ETK lev l Kiss L szl r sz re 2023.06.08.pdf

  234K Download View as HTML

 • Attachment

  20 20 2017.VI.15.Egri Tanker leti K zpont k telez en k zz teend adatok nyilv noss gra hozatal nak szab lyzata V.pdf

  936K Download View as HTML

 • Attachment

  23 23 2017.VI.15.Egri Tanker leti K zpont panaszokkal s k z rdek bejelent sekkel kapcsolatos elj r sr l sz l szab lyzata V.pdf

  671K Download View as HTML

Kiss László

részére

 

kizárólag e-mailben küldve a [1][FOI #22425 email]
címre

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ezúton mellékelten megküldöm tájékoztatásomat a lenti adatigénylésével
kapcsolatban.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Ballagó Zoltán

igazgató

 

Egri Tankerületi Központ

3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

Telefon:+36 36/795-230 vagy +36 30/626-6280            

Fax: +36 36/482-985

[2][email address]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladó: Kiss László <[3][FOI #22425 email]>
Dátum: 2023. május 24. 16:42:58 CEST
Címzett: Ballagó Zoltán <[4][email address]>
Tárgy: Válasz: Válasz közérdekű adatigénylésre

Tisztelt Ballagó Zoltán!

Válaszából köszönettel tudomásul vettem a tankerületi központ
szabálysértése tényét.

Továbbá, válasza és szabályszegése az alábbi, közérdekből nyilvános
adatigénylésre, pontosított adatigénylésre kényszerít:

Kérem, a TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT lehető legrövidebb időn belül küldje meg a
válaszban hivatkozott törvény és kapcsolódó rendeletei vonatkozó
előírásainak megfelelően, - azaz például részleteiben kimásolhatóan -
elektronikusan közzétett

1.) Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről
szóló szabályzatát, és

2.) Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló
szabályzatát

RÉSZLETEIBEN IS KIMÁSOLHATÓ, ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Üdvözlettel:

Kiss László

idézett részek megjelenítése