Teljesítménymenedzsment rendszerének kidolgozása és bevezetése az M-S Concord Tanácsadó Bt által

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 kódszámú kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan, "A szervezet teljesítménymenedzsment rendszerének kidolgozása és bevezetése", az M-S Concord Tanácsadó Bt által elnyert megbízás nyomán született szerződés keretében létrejött dokumentumokat. A tárgyban kiírt közbeszerzés eredményéről az alábbi linken található tájékoztatás
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mut...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 12.

Üdvözlettel:

Becker András

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

2 Melléklet

 • Attachment

  attachment.delivery status

  0K Download

 • Attachment

  K z rdek adat ig nyl s Teljes tm nymenedzsment rendszer nek kidolgoz sa s bevezet se az M S Concord Tan csad Bt ltal.txt

  4K Download View as HTML

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Zánka - Új Nemzedék Központ request email]>: host mail.zanka.hu[94.125.180.112] said: 550 5.1.1
<[Zánka - Új Nemzedék Központ request email]>: Recipient address rejected: User unknown in
virtual mailbox table (in reply to RCPT TO command)

Ismét elküldtük a kérést a Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. címre, új kapcsolattartási cím használatával.

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

2 Melléklet

 • Attachment

  attachment.delivery status

  0K Download

 • Attachment

  K z rdek adat ig nyl s Teljes tm nymenedzsment rendszer nek kidolgoz sa s bevezet se az M S Concord Tan csad Bt ltal.txt

  4K Download View as HTML

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: connect to mailserver.ujnemzedek.hu[194.149.3.110]:25:
Connection timed out

Ismét elküldtük a kérést a Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. címre, új kapcsolattartási cím használatával.

ÚNK Titkárság, Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

4 Melléklet

Tisztelt Becker András!

 

Tárgyi megkeresésüknek eleget téve rendelkezésükre bocsátjuk a vonatkozó
dokumentumokat, szkennelt formában.

 

Dr. Süveges Antal Pál ügyvezető igazgató úr megbízásából,

 

Üdvözlettel,

 

Hora Gerda Csenge

titkárságvezető

Új Nemzedék Központ

Cím: 1134 Budapest, Váci út 49. 6. emelet  (D.C. Offices)

Mobil: +36 30 475 9156

Email: [1][email address]
Web: [2]www.ujnemzedek.hu

 

[3]cid:[email protected]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: [4]Becker András
Feladva: ‎2016.‎06.‎03. 7:29
Címzett: [5]sajto
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Teljesítménymenedzsment rendszerének
kidolgozása és bevezetése az M-S Concord Tanácsadó Bt által

Tisztelt Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 kódszámú kiemelt projekt megvalósításához
kapcsolódóan, "A szervezet teljesítménymenedzsment rendszerének
kidolgozása és bevezetése", az M-S Concord Tanácsadó Bt által elnyert
megbízás nyomán született szerződés keretében létrejött dokumentumokat. A
tárgyban kiírt közbeszerzés eredményéről az alábbi linken található
tájékoztatás
[6]http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mut...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 12.

Üdvözlettel:

Becker András

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[7][FOI #6859 email]

Ha a(z) Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. nem a(z)
[8][Új Nemzedék Központ request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ujnemzedek.hu/
4. mailto:[FOI #6859 email]
5. mailto:[Új Nemzedék Központ request email]
6. http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mut...
7. mailto:[FOI #6859 email]
8. mailto:[Új Nemzedék Központ request email]
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about