Teleki Blanka Gimnázium adatbekérés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapesti Teleki Blanka Gimnázium számára küldött, a február 3-i miskolci tüntetéssel kapcsolatos levélhez ( http://index.hu/belfold/2016/02/16/a_kli...) kapcsolódó alábbi adatokat:
- a Gimnáziumnak küldött levél másolata,
- a KLIK-et az adatbekérésre feljogosító jogszabályhely pontos megjelölése,
- az adatbekérésről szóló döntést meghozó tisztségviselő neve, tisztsége és a döntés meghozatalának napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 16.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

2 Attachments

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Klebelsberg Intézményfenntartó Központ request email]>: host mail4.ei.gov.hu[84.206.49.29] said: 550 5.1.1
User unknown (in reply to RCPT TO command)

G. Szabó Dániel hozzászólt ()

Az adatigénylésre a fenti hibaüzenet érkezett válaszul, ezért az emailt elküldtem a KLIK-nek közvetlenül is a [email protected] és más közvetlen emailcímre is.

Sent request to Klebelsberg Intézményfenntartó Központ again, using a new contact address.

Ügyfélszolgálat (KLIK), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

2 Attachments

Tisztelt Elnöki Kabinet!

Tisztelt Biztonsági Csoport!

 

Ezúton továbbítjuk G. Szabó Dániel " Közérdekű adat igénylés - Teleki
Blanka Gimnázium adatbekérés" tárgyú megkeresését szíves áttekintésre és
további ügyintézés céljából.

Az áttételről a levél íróját másolatban értesítjük.

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: D:\kik.jpgÜgyfélszolgálat

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály

1051 Budapest, Nádor utca 32.

Telefon: +36-1-795-1170, +36-1-795-8017

E-mail: [2][Klebelsberg Intézményfenntartó Központ request email]

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (KLIK)!

A nol.hu lehozta levél fényképét: http://nol.hu/belfold/tamadas-erte-a-tel...

Az adatigénylést ugyanakkor továbbra is teljes egészében fenntartom, kérem küldjék el a levél másolatát is, továbbá a vizsgálatot elrendelő személy nevét, tisztségét és a vizsgálat elrendelésének pontos jogszabályi alapját (a levélben csak egy törvény egészére történik utalás, ami így nem jelent segítséget).

Köszönöm:

G. Szabó Dániel

Biztonság (KLIK), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

3 Attachments

G. Szabó Dániel

Átlátszó.hu

 

 

Tisztelt G. Szabó Dániel!

 

Jelen levelemhez csatoltan továbbítom a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ tájékoztatását.

 

Budapest, 2016. február 22.

 

üdvözlettel:

 

Hanesz József Elnök Úr megbízásából:

 

[1]kliklogoemail3Magda Balázs

biztonsági vezető

 

Biztonsági Csoport

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1051 Budapest, Nádor utca 32.

Telefon: +36-1/795-8040

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt KLIK!

Köszönöm az adatigénylés részleges teljesítését!

Nem érkezett azonban válasz az adatbekérésről szóló döntést meghozó tisztségviselő nevét, tisztségét és a döntés meghozatalának napját érintő kérdésemre. Kérem, hogy ezt is küldjék meg.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Biztonság (KLIK), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Iktatószám: KLIK/01/46-4/2016.

G. Szabó Dániel
Átlátszó.hu

Tisztelt G. Szabó Dániel!

Kiegészítve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2016. február 22-én kelt, KLIK/01/43-2/2016. számú levelét az alábbi tájékoztatást adom:

Tekintettel arra, hogy a közérdekű adatkérése tárgyát képező közérdekű bejelentés a KLIK Budapest XIV. Tankerületéhez érkezett be, így az ügy vizsgálatához szükséges hatáskörrel és illetékességgel a KLIK Budapest XIV. Tankerületének igazgatója rendelkezik.
Kérdésére a válasz:
- a döntést meghozó tisztségviselő neve és tisztsége: Mogyorósi Attila tankerületi igazgató,
- a döntés meghozatalának napja: 2016. február 16.

Budapest, 2016. február 29.

üdvözlettel:

Hanesz József Elnök Úr megbízásából:

Magda Balázs
biztonsági vezető

Biztonsági Csoport
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest, Nádor utca 32.
Telefon: +36-1/795-8040

idézett részek megjelenítése