Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szopkó Zita, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:
- hány főből áll jelenleg az egyetem tanári kara, illetve milyen az oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus, docens, tanár
- ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató
- az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés, díjazás nélkül.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 11.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Közérdekű,

1 Melléklet

 

Iktatószám: 47701-2/JIF/2024

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatkérése tekintetében szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a
válaszadási határidőt az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel,

 

 

DR. KOVÁCS ZSOLT

FŐIGAZGATÓ

SEMMELWEIS EGYETEM

JOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

1085. Budapest Baross utca 52.

+36 1 459 1500/62709

[1][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy április 11-én elküldött közérdekű adatigénylésem 15 + 15 napos válaszadási határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján) május 11-én, azaz múlt hét végén lejárt, ezért tisztelettel kérem Önöket, küldjék el az általam igényelt adatokat.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Szopkó Zita

Közérdekű,

1 Melléklet

 

Iktatószám: 47701-6/JIF/2024

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatmegkeresése -tanári, oktatói kar- tárgykörben szíves
tájékoztatásul jelezzük, hogy a válasz összeállítása folyamatban van,
melyet  meg fogunk küldeni az Ön részére, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Támogató együttműködését megköszönve,

 

Tisztelettel,

 

 

DR. KOVÁCS ZSOLT

JOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓ

SEMMELWEIS EGYETEM

JOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

1085. Budapest Baross utca 52.

+36 1 459 1500/62709

[1][email address]

 

 

 

 

From: Zita Szopkó <[2][email address]>
Sent: Wednesday, May 15, 2024 9:18 AM
To: Jogi és Igazgatási Főigazgatóság <[3][email address]>
Cc: Közérdekű <[4][email address]>
Subject: közérdekű adatigénylés - késedelmes válaszadás

 

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

 

Április 11-én küldtem az egyetemnek közérdekű adatigénylést az alábbi
felületen: [5]https://kimittud.hu/request/tanari_kar_19, amiben az oktatói
állományról, az egyetem tanári karáról kértem adatokat, az alábbi
szöveggel: 

 

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi
adatokat:
- hány főből áll jelenleg az egyetem tanári kara, illetve milyen az
oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus,
docens, tanár
- ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató
- az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés,
díjazás nélkül.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val

- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal"

 

Először 15 nappal meghosszabbították a válaszadást, ám ez a határidő május
11-én, azaz múlt hét végén lejárt. Mivel az adatigénylés teljesítését, a
határidőket az az Info tv. szabályozza, tisztelettel kérem Önöket,
mihamarabb küldjék el az általam igényelt adatokat.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Szopkó Zita

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. https://kimittud.hu/request/tanari_kar_19

Közérdekű,

1 Melléklet

Iktatószám: 47701-10/JIF/2024

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatmegkeresése -tanári, oktatói kar- tárgyában az alábbi
választ adjuk:

 

-hány főből áll jelenleg az egyetem tanári kara, illetve milyen az oktatók
megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus, docens,
tanár

A Semmelweis Egyetemen a tanársegédek, adjunktusok, egyetemi és főiskolai
docensek, valamint az egyetemi és főiskolai tanárok száma összesen 1360
fő, az alábbi megoszlásban:

 

tanársegéd: 434 fő

adjunktus: 464 fő

egyetemi docens: 277 fő

főiskolai docens: 27 fő

egyetemi tanárok: 135 fő

főiskolai tanár: 23 fő

-ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató

A tanársegédek, adjunktusok, egyetemi és főiskolai docensek, valamint az
egyetemi és főiskolai tanárok közül 1058 fő teljes munkaidőben
(főállásban) dolgozik a Semmelweis Egyetemen, 302 fő pedig részállásban.

 

-az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés,
díjazás nélkül

A Semmelweis Egyetemen valamennyi tanársegéd, adjunktus, egyetemi és
főiskolai docens, valamint az egyetemi és főiskolai tanár
ellentételezéssel, munkaszerződés keretében látja el oktatói feladatát.

 

-hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val?

72 fő

-hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal?

1 fő

 

Tisztelettel,

 

 

DR. KOVÁCS ZSOLT

FŐIGAZGATÓ

SEMMELWEIS EGYETEM

JOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

1085. Budapest Baross utca 52.

+36 1 459 1500/62709

+36 663 2921

[email cím]

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szopkó Zita, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.