Rosberger Gábriel

Tisztelt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2019 január 1 és 2024 január 24.-e között kötött tanácsadói szerződések tételes listáját, és a szerződések másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2024. január 24.

Üdvözlettel:
Rosberger Gábriel

Kovács Krisztián, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Kérem a mellékelt adatszolgáltatás megtekintését.

Tisztelettel:

--

Kovács Krisztián
jogász
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala   •  
Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel: +36 32 417-255 / 208 mellék   •

Kovács Krisztián, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Küldés: Közérdekű adatszolgáltatás.pdf
Dátum: Wed, 7 Feb 2024 14:42:09 +0100
Feladó: Kovács Krisztián [1]<[email address]>
Címzett: [2][FOI #24031 email]

Tisztelt Adatigénylő!

Kérem a mellékelt adatszolgáltatás megtekintését.

Tisztelettel:

--

Kovács Krisztián
jogász
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala   •  
Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel: +36 32 417-255 / 208 mellék   •

--

Kovács Krisztián
jogász
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala   •  
Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel: +36 32 417-255 / 208 mellék   •

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #24031 email]