TÁMOP projektek beszámolói

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a TAMOP 3.1.1., a TAMOP 3.1.2B, a TAMOP 4.1.2B és a KEOP 5.6.0 projektek részletes költségvetését és részletes pénzügyi beszámolóját, tehát amelyekből kiderül, hogy a projekt teljes költségén milyen munkák, feladatok, események beszerzések mennyibe kerültek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 13.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Korpics Zsolt, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2 Attachments

Tisztelt Romhányi Balázs!

Csatolva küldöm dr. Kaposi József főigazgató úr hivatalos válaszát a lenti közérdekű adatigényléssel kapcsolatban.
Levelemhez mellékleten természetesen továbbítom az összeállított szakmai anyagokat is, melyekről a hivatalos válaszban egy listát is talál.

Tisztelettel:
________________________
Korpics Zsolt
programkoordinátor

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Főigazgatói Titkárság
Cím: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. / I. em. 147.
Mobil: +36 30 755 3183
E-mail: [email address]
Web: www.ofi.hu

idézett részek megjelenítése