Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás között 2017 évre megkötött támogatási szerződést és mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 14.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét, köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

 

Tisztelt Szabó Péter Úr!

 

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérem, fogadja a csatoltan
megküldött válaszlevelet.

 

Üdvözlettel:

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NFM Kommunikáció!

A 2017. május 11. napján kelt válaszlevelükben arról tájékoztatnak, hogy még nem került aláírásra a 2017. évi támogatási szerződés.
A melléklet linkek alapján 2017. április 05 napján aláírták a támogatási szerződést április 11 napján pedig a támogatási alszerződéseket is.

http://www.izotoptarsulas.hu/alairtak-a-...
http://www.izotoptarsulas.hu/hetkozlap/h...

Kérem válaszukat, hogy fenntartják-e a 2017. február 15 napján beadott adatigénylésemre a mai napon megküldött válaszukat, figyelemmel arra, hogy a kért adatok kiadására már bírósági kereset került benyújtásra.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Tisztelt NFM Kommunikáció!

A 2017. május 11. napján kelt válaszlevelükben arról tájékoztatnak, hogy még nem került aláírásra a 2017. évi támogatási szerződés.
A melléklet linkek alapján 2017. április 05 napján aláírták a támogatási szerződést április 11 napján pedig a támogatási alszerződéseket is.

http://www.izotoptarsulas.hu/alairtak-a-...
http://www.izotoptarsulas.hu/hetkozlap/h...

Kérem válaszukat, hogy fenntartják-e a 2017. február 15 napján beadott adatigénylésemre a mai napon megküldött válaszukat, figyelemmel arra, hogy a kért adatok kiadására már bírósági kereset került benyújtásra.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2 Attachments

 

Tisztelt Szabó Péter Úr!

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérem, fogadja a mellékelt
válaszlevelünket.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése