Talár beszerzés

Medvegy Gábor made this Közérdekűadat request to Ages Quod Agis Szolgáltató és Információs Központ Nonprofit Kft.

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Ages Quod Agis Szolgáltató és Információs Központ Nonprofit Kft. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Ages Quod Agis Szolgáltató és Információs Központ Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatást küldeni részemre arról, hogy 2003 óta az Ages Quod Agis Nonprofit Kft., illetve jogelődje, az Ages Quod Agis Kht. mely gazdasági társaságokkal állt szerződésben a diplomaátadón viselendő, a kar hallgatói számára önök által értékesített talárok legyártására vagy beszerzésére. Kérem, tüntessék fel azt is, hogy az egyes években mennyibe került a talár a hallgatók számára, illetve ha ennek akadálya nem áll fenn, azt is, hogy mennyibe került darabonkénti beszerzésük és mennyit értékesítettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 16.

Üdvözlettel:

Medvegy Gábor