Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Ahogy a tárgyban is jeleztem a szolgálati autókkal kapcsolatban volnának kérdéseim:

1. Hány járműből álló a csepeli önkormányzat járműparkja?
2. Milyen autója van Csepel vezetőinek?
3. Mely csepeli vezetőnek jár szolgálati autó?
4. Kik használhatják magáncélra is autóikat?
5. 2014-es megválasztásuk óta Csepel vezetői külön külön hány kilométert autóztak el?
6. Ez mennyibe került?
7. Milyen összegért vásárolták a csepeli vezetőknek a járműveiket és mikor?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 3.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Babics Enikő,

Tisztelt Uram!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (3) bek. alapján a következők szerint hívom
fel az adatigénylés pontosítására:

Kérem, hogy pontosan határozza meg, mit, illetve kit ért a csepeli
önkormányzat járműparkja és Csepel vezetői megfogalmazások alatt.

 

Tisztelettel:

dr. Szeles Gábor s.k.

jegyző

Továbbított levél kezdete:

Feladó: Bogád Zoltán <[1][FOI #12850 email]>
Dátum: 2019. június 3. 11:02:37 CEST
Címzett: ""KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XXI. kerület
Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál""
<[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Szolgálati autók

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Ahogy a tárgyban is jeleztem a szolgálati autókkal kapcsolatban volnának
kérdéseim:

1. Hány járműből álló a csepeli önkormányzat járműparkja?
2. Milyen autója van Csepel vezetőinek?
3. Mely csepeli vezetőnek jár szolgálati autó?
4. Kik használhatják magáncélra is autóikat?
5. 2014-es megválasztásuk óta Csepel vezetői külön külön hány kilométert
autóztak el?
6. Ez mennyibe került?
7. Milyen összegért vásárolták a csepeli vezetőknek a járműveiket és
mikor?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június  3.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #12850 email]

Ha a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [5][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző Úr!

Az önkormányzat járműparkja alatt az önkormányzat jármű parkját értettem. Buszt, mikrobuszt, személyautót.

Csepel vezetői pedig szerintem világosan érthető, hogy kicsodák: polgármester, alpolgármesterek, jegyző. De igaza van jegyző úr, érdekelne az is, hogy a polgármesteri kabinet tagjainak, az ö nkormányzat főtanácsadóinak, illetve tanácsadóinak van-e szolgálati járműve és ha igen, milyen?

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Babics Enikő,

1 Attachment

Tisztelt Bogád Zoltán!

 

Az alábbi - kérésünkre pontosított - közérdekű adatigénylést küldte:

 

„Ahogy a tárgyban is jeleztem a szolgálati autókkal kapcsolatban volnának

kérdéseim:

 

1. Hány járműből álló a csepeli önkormányzat járműparkja?

2. Milyen autója van Csepel vezetőinek?

3. Mely csepeli vezetőnek jár szolgálati autó?

4. Kik használhatják magáncélra is autóikat?

5. 2014-es megválasztásuk óta Csepel vezetői külön külön hány kilométert 
autóztak el?

6. Ez mennyibe került?

7. Milyen összegért vásárolták a csepeli vezetőknek a járműveiket és 
mikor?”

„Az önkormányzat járműparkja alatt az önkormányzat jármű parkját értettem.
Buszt, mikrobuszt, személyautót.

Csepel vezetői pedig szerintem világosan érthető, hogy kicsodák:
polgármester, alpolgármesterek, jegyző. De igaza van jegyző úr, érdekelne
az is, hogy a polgármesteri kabinet tagjainak, az önkormányzat
főtanácsadóinak, illetve tanácsadóinak van-e szolgálati járműve és ha
igen, milyen?”

 

 

A közérdekű adatigénylésre kérdésenként a következő választ tudjuk adni. A
kért adatok az üzemeltetési ágazat által szakmai teljesítésigazolt és
2019.06.14-ig beérkezett számlák alapján kerültek kiszámításra.

 

 

"Hány járműből álló a Csepeli Önkormányzat járműparkja?"

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában 5 darab gépjármű
van. Feltételezve, hogy a kérdés nem csak az Önkormányzat, hanem a
Polgármesteri Hivatal járműveire is vonatkozik, az 1. számú mellékletben
felsoroltuk a teljes gépkocsiparkot.

 

 

"Milyen autója van Csepel vezetőinek?"

 

Csepel vezetőinek tulajdonában lévő gépjárművek tekintetében nem kezelünk
adatokat. A Képviselő-testület nyilvános vagyonnyilatkozatait itt éri el:
[1]https://www.csepel.hu/onkormanyzat/vagyo...

 

 

"Mely csepeli vezetőnek jár szolgálati autó?"

 

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal részéről
Borbély Lénárd polgármester, Morovik Attila alpolgármester, Ábel Attila
alpolgármester, dr. Szeles Gábor jegyző és dr. Vincze Anikó aljegyző
használ hivatali gépjárművet.

 

 

"Kik használhatják magáncélra is autóikat?"

 

Feltételezve, hogy a kérdés a következő: kik használhatják magáncélra a
hivatal autókat, ez esetben az előző pontban felsorolt vezetők.

 

 

"2014-es megválasztásuk óta Csepel vezetői külön-külön hány kilométert
autóztak el?"

 

               MBL-804 (Borbély Lénárd):                         74.011 km

                MBL-803 (Morovik Attila):                           50.971
km

                MBL-801 (Ábel Attila):                                  
62.637 km

                MBL-802 (dr. Szeles Gábor):                       60.499
km

                LTS-925 (dr. Vincze Anikó):                         75.145
km

 

 

"Ez mennyibe került?"                 

               

                2014.                                                   

                                                                              
üzemanyag                                                      

                MBL-804                                             79.755
Ft                            

                MBL-803                                             73.053
Ft                            

                MBL-801                                            
100.178 Ft                         

                MBL-802                                             79.377
Ft                            

                LTS-925                                               
33.103 Ft                            

 

 

                2015.    

                                                                              
üzemanyag                       

                MBL-804                                            
272.605 Ft                         

                MBL-803                                            
343.721 Ft                         

                MBL-801                                            
514.084 Ft                         

                MBL-802                                            
503.343 Ft                         

                LTS-925                                              
541.251 Ft                         

 

 

                2016.

                                                                              
üzemanyag                       

                MBL-804                                            
367.979 Ft                         

                MBL-803                                            
360.571 Ft                         

                MBL-801                                            
457.280 Ft                         

                MBL-802                                            
508.563 Ft                         

                LTS-925                                               
433.766 Ft                         

 

 

                2017.

                                                                              
üzemanyag                       
                                                             

                MBL-804                                            
407.210 Ft                         

                MBL-803                                            
346.865 Ft                                         

                MBL-801                                            
406.952 Ft                                         

                MBL-802                                            
342.510 Ft                         

                LTS-925                                               
324.288 Ft                         

 

                2018.

                                                                              
üzemanyag                       

                MBL-804                                            
597.577 Ft                                         

                MBL-803                                            
471.126 Ft                         

                MBL-801                                            
268.783 Ft                                         

                MBL-802                                            
357.582 Ft                         

                LTS-925                                               
460.704 Ft                         

 

2019. (I. negyedév)

                                                                              
üzemanyag                       

                MBL-804                                            
259.881 Ft                         

                MBL-803                                            
180.084 Ft                         

                MBL-801                                            
139.364 Ft                         

                MBL-802                                            
103.576 Ft                                         

                LTS-925                                               
186.850 Ft                         

 

 

„Milyen összegért vásárolták a csepeli vezetőknek a járműveiket és mikor?”

 

MBL-804                             
2012.03.01.                                                       
6.336.042 Ft

MBL-803                             
2012.03.01.                                                       
3.902.858 Ft

MBL-801                             
2012.03.01.                                                       
4.052.940 Ft

MBL-802                             
2012.03.01.                                                       
3.796.299 Ft

LTS-925                                2010.08-10. hó
között                                  nem az Önkormányzat vásárolta

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Szeles Gábor s.k.

jegyző

 

 

idézett részek megjelenítése