Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2023.11.30.-i KT ülés (149. sz. előterjesztés)-e a
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló szociális alapon bérbeadott lakóingatlanokat érintő bérleti díj megállapítására címmel került megtárgyalásra.

Kérem küldjék meg részemre az előterjesztésben szereplő 152 db lakás esetében a következő adatokat:
Ingatlan címe, jelenleg fizetendő lakbér összege (Ft/m2), az egy főre eső jövedelem összege, a lakás mérete (m2). Ezen adatok bármely formátumú megküldése elfogadható számomra, ha azok egyértelműen egymáshoz rendelhetők.

Ezen adatok biztosan rendelkezésre állnak, hiszen az előterjesztés pontosan hivatkozik erre a darabszámra, illetve a jövedelmi adatok itt már feldolgozásra kerültek, hiszen ez a hivatkozási alap.

Az általam kért adatok nyilvános adatok, hiszen nyilvános az, hogy mely ingatlanokat ad bérbe az önkormányzat, azoknak mekkora a területe, hogy mekkora a jelenleg fizetendő bérleti díj. A jövedelmi adatokat pedig 1 főre vetítetten kell figyelembe venni így személyiségi jogokat nem sért kérésem.

Kérem a 15 napos határidőben történő válaszadást, hiszen a kért adatok a mostani KT ülésre már rendelkezésre álltak így azok előállítása további plusz terhet nem jelenthet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 1.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

 • Attachment

  hat rid hosszabb t s Szoci lis b rlak sok j vedelmi helyzet nek fel lvizsg lata.pdf

  192K Download View as HTML

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a határidő hosszabbításra vonatkozó válaszlevelet.

Tisztelettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

 • Attachment

  mell klet Szoci lis b rlak sok j vedelmi helyzet nek fel lvizsg lata.pdf

  322K Download View as HTML

 • Attachment

  t j koztat s Szoci lis b rlak sok j vedelmi helyzet nek fel lvizsg lata.pdf

  212K Download View as HTML

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

Tisztelettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése