Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Szociális bérlakások jövedelmi helyzetének felülvizsgálata'.


 
 
 
 
Iktatószám: ALT/719/2023 
 
 
 
Tárgy: tájékoztatás 
 
 
Erdősi Éva részére 
elektronikus úton: 
[email protected] 
 
 
 
Tisztelt Erdősi Éva

 
 
 
2023.  december  1.  napján  elektronikus  úton  érkezett  „Közérdekűadat  igénylés  -  Szociális 
bérlakások  jövedelmi  helyzetének  felülvizsgálata”
  tárgyú  megkeresése  kapcsán  tájékoztatom, 
hogy a válaszadási  határidőt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján további 15 nappal meghosszabbítom. 
 
Indokolásul előadom egyrészt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. december 
18-tól  2024.  január  5-ig  téli  igazgatási  szünetet  rendelt  el,  az  igazgatási  szünet  ideje  alatt  a 
Polgármesteri  Hivatal  zárva  tart.  Másrészt  előadom,  hogy  az  Önkormányzat  és  a  Hivatal 
alaptevékenységének  ellátásán  túl  a  beérkezett  jelentős  számú  közérdekű  adatigénylés 
megválaszolása jelentős munkaterhet ró Hivatalomra és az Önkormányzat szervezeteire, il etve a 
2024.  évben  azonos  napon  megtartásra  kerülő  helyi  önkormányzati  képviselők  általános 
választására,  a  nemzetiségi  önkormányzatok  képviselők  választására,  valamint  az  európai 
parlamenti képviselők választására történő felkészüléssel kapcsolatos törvényi feladatok ellátása is 
folyamatosan zajlik. Mindezek okán a válaszadásig szíves türelmét kérem. 
 
 
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 
 
Budapest, „dátum: elektronikus aláírás szerint” 
dr. 
Digitálisan 
 
aláírta:  dr. 
Tisztelettel: 
Vincze Vincze Anikó 
 
Dátum: 
2023.12.15 
 
Anikó 09:57:17 +01'00'
 
dr. Vincze Anikó, jegyző  
1211 Budapest, Szent Imre tér 10. • Levélcím: 1751 Bp., Pf. 85. • Telefon: +36 1 427 6100 • Fax: +36 1 276 4768 
e-mail: [email protected] • Honlap: www.csepel.hu