Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bárász Tamás - A Város Mindenkié, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szociális bérlakások és egyéb önkormányzati ingatlanok

We're waiting for Bárász Tamás - A Város Mindenkié to read recent responses and update the status.

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások
1. teljes állományának száma;
2. az állomány megoszlása komfortfokozat tekintetében;
3. a kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai;
4. az állományban kiadatlan lakások száma;
5. a kiadatlan lakások címlistája.

Önkormányzati tulajdonú szükséglakások
1. teljes állományának száma;
2. az állományban kiadatlan lakások száma;
3. a kiadatlan lakások címlistája.

Önkormányzati tulajdonban álló nem lakáscélú helyiségek
1. teljes állományának száma;
2. a kiadatlan helyiségek címlistája;
3. a 2010-2011-ben lakássá átminősített önkormányzati tulajdonban álló nem lakáscélú helyiségek száma, az idevágó határozatok és bizottsági, illetve képviselőtestületi jegyzőkönyvek.

Önkormányzati tulajdonú kiadatlan lakások és helyiségek költségei 2010-2011-ben évenkénti bontásban:
1. lezárás, befalazás, hozzáférhetetlenné tétel költségei
2. őrzés, ellenőrzés költségei
3. közös költség, közüzemi díjak, rezsi
4. állagmegőrzés, karbantartás
5. az üresen álló ingatlanok állagromlásából fakadó értékvesztés
6. újra kiadás esetén a hozzáférés és rendeltetésszerű használat újbóli lehetővé tételének költségei
7. esetleges engedély nélküli használattal kapcsolatos eljárások költségei

Kérem, a kért adatokon túl válaszleveléhez mellékelje másolatban az elmúlt 2010-ben vagy azóta történt szociális bérlakásokat, valamint szükséglakásokat érintő értékesítéseket, megszüntetéseket, egyéb elidegenítéseket igazoló szerződéseket.
Továbbá szeretném megkapni Önöktől az önkormányzat bér- és szükséglakásállományával kapcsolatos stratégiájának dokumentumait.

Kérem az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerint kérem megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 18.

Üdvözlettel:

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Automatikus válasz, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mailező!

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek, bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem írásban, sem elektronikus úton előterjesztett kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek jelzés értékűek, amelyeket tartalmuknak megfelelően kezelünk, indokolt esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megtesszük, ebből kifolyólag ezeket továbbítom a címzett részére vagy az illetékes szervezeti részleg vezetőjéhez.

A hatályos jogszabályok értelmében, amennyiben észrevétele, panasza, illetve kérése nem általános tájékoztatásra, információra irányul, hanem konkrét ügyre, úgy arra válasz ezúton nem adható, ez estben azt írásban vagy személyesen szóban kell előterjeszteni. Az ügyintésre vonatkozó információk (kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel stb.) megtalálhatók az Újbuda honlapján az Ügyintézés*Ügyfajták oldalon.

Dr. Horti István
Jegyző

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39*41.

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Tisztelt Dr. Horti István!

Tájékoztatom hogy a 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) szerint "A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be."

Kérem hogy a törvénynek megfelelően emailemet tekintse teljes értékű adatigénylésnek, és a törvényes határidőn belül juttassa el hozzám a kért adatokat.

Köszönettel:

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Varga Edit, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bárász Tamás!
 
Mellékelten megküldöm a kért adatokat.
 
Üdvözlettel:
 
Varga Edit
jegyzői titkársá

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Tisztelt Dr. Horti István, tisztelt Varga Edit!

Köszönöm részletes válaszukat adatigénylésemre!

Két pontosítást szeretnék kérni:
- A havi bérleti díjakat nem négyzetméterre vetítve hanem összesen adták meg, kérem a négyzetméterenkénti bérleti díjakat is.
- Válaszukból kimaradtak "az önkormányzat bér- és szükséglakásállományával kapcsolatos stratégiájának dokumentumai", kérem eredeti igénylésem értelmében ezt is küldjék el.

Emellett új adatigénylésként kérem az eredetileg 2010-2011-re vonatkozólag kért adatokat a 2012-es évre is.

Üdvözlettel:

Bárász Tamás - A Város Mindenkié

Varga Edit, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bárász Tamás Úr!
 
Elektronikus levelét érkeztettem, az átvételi elismervényt csatoltam.
 
Kérem, hogy leveleit a [1][Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címre küldej, mert ez a
Polgármesteri Hivatal e-mail címe.
 
Köszönettel:
 
Varga Edit
jegyzői titkárság

References

Visible links
1. mailto:[Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Nagy Gabriella, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bárász Tamás!
 
Mellékelten megküldöm a kért adatokat.
 
Üdvözlettel:
 
Soós-Nagy Gabriella
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
jegyzői titkárság

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bárász Tamás - A Város Mindenkié, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.