Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban, hogy 2009 és 2013 között a magánszemélyek személyi jövedelemadójából tett egy százalékos felajánlások (SZJA 1%) közül hány darab nem érkezett meg a kedvezményezett civil szervezetekhez valamilyen hiba miatt. Kérem szíveskedjenek feltüntetni a hibák nevét is, valamint hogy mekkora összeget tettek ki évenként ezek a ki nem fizetett felajánlások.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 6.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Sulyok Máté hozzászólt ()

Tisztelettel,
csatlakozom Erdélyi Katalinhoz, miután
a NAV-tól tegnap kézhez kaptam levélben a HATÁROZATot, amelyben közlik, nem fogadják el az 1+1% adófelajánlásomat (legnagyobb gyermekem óvodájának).
INDOKLÁS SEMMI!
Fellebbezni 5000 Ft-ért lehet a kiállítástól (nov.19.) számított (!) 15 napon belül!
Különösen az indoklás rész (hiánya) érdekelne, maradok tisztelettel:
Sulyok Máté

NAV KH Tervezési és Elemzési Főosztály Közérdekű adatkérések elektronikus teljesítése, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Csatoltan megküldöm az SZJA 1% felajánlásokra vonatkozó december 6-i
megkeresésére adott válaszunkat.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt NAV!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin