Szerződések MGM

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2006.01.01. és 2016.02.29. között kötött, nettó 5 millió forintot
elérő szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések
dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződéses
partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Tisztelt Levélíró!

 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum információs szolgálatára küldött levele megérkezett. A lehető legrövidebb idő alatt megkezdjük az e-mail feldolgozását és amennyiben szükséges, az illetékeseknek történő továbbítását.

 

Üdvözlettel:

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Információs Szolgálat

 

Tisztelt Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár!

2016. február 29-én kelt közadatigénylésemet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében legkésőbb 15 napon belül meg kellett volna válaszolniuk.

Kérem, szíveskedjenek jogszabályi kötelezettségeiket teljesíteni, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Tisztelt Levélíró!

 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum információs szolgálatára küldött levele megérkezett. A lehető legrövidebb idő alatt megkezdjük az e-mail feldolgozását és amennyiben szükséges, az illetékeseknek történő továbbítását.

 

Üdvözlettel:

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Információs Szolgálat