Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt., és
1) az M-FMGÉP Kft. (székhely: 8360 Keszthely, Martinovics utca 3., adószám: 24120638-2-20.); illetve
2) a Young and Partners Kft. (székhely: 1035 Budapest, Miklós tér 1., adószám: 14288148-2-41.)
között fennálló vagy fennállt valamennyi szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 25.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Varga György Péter, dr., Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

7 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Az M-FMGÉP Kft. és társaságunk között nem köttetett szerződés. A Young and Partners Kft.-vel kötött szerződéseket mellékelten megküldjük. Tisztelettel:

Dr. Varga György Péter
jogtanácsos
Északdunántúli Vízmű Zrt.

idézett részek megjelenítése