Tisztelt Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013.01.01. és 2013.07.31. között megkötött szerződések listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Erdélyi Katalin részére

email cím: [1][FOI #1439 email]

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Hivatkozva 2013.07.31-én közérdekű adatigénylés előterjesztésével
kapcsolatos megkeresésére Igazgatóságunk az alábbiakról tájékoztatja.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény  29. § (2) bekezdése alapján Igazgatóságunk az
igény teljesítésére rendelkezésre álló, 29§ (1) szerinti határidőt 15
nappal meghosszabbítja.

 

Üdvözlettel:

Závoczky Szabolcs igazgató úr nevében,

Mehlmann Krisztina
igazgatási ügyintéző

 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
tel:72/518-737, fax:72/517-229

References

Visible links
1. mailto:[FOI #1439 email]

Tisztelt Gabler Júlia, tisztelt Puskás Zoltán!

Köszönöm a választ, amelynek megfelelően igénylésemet a következők szerint pontosítom. Mint önök is írják, az általam kért adatok egy részét hozta csak Igazgatóságuk elektronikus formában nyilvánosságra, ezért a nem nyilvánosságra nem hozottakról készített kimutatást szíveskedjenek megküldeni részemre oly módon, hogy a kimutatás tartalmazza a szerződések típusát, tárgyát, összegét, a szerződéskötések idejét, és a szerződött partnerek nevét.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

2 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2013.07.31-én közérdekű adat megismerése iránti igényt terjesztette elő,
Igazgatóságunk 2013.01.01 és 2013.07.31 között megkötött szerződései
vonatkozásában.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2011. évi CXII. Törvény mellékletének III. részének
4. pontja alapján a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó ellenértékű
szerződések adatai a http://www.ddnp.hu/ honlapon, Közérdekű adatok
elektronikus közzététele/ Költségvetés, Üvegzseb menüpont alatt
elérhetőek.

 

Igazgatóságunk által az adatigényléssel érintett időszakban megkötött
többi – nettó 5 millió Ft-ot el nem érő – szerződések adatait a mellékelt
2  db pdf dokumentum tartalmazza.

 

Üdvözlettel:

 

Závoczky Szabolcs igazgató úr nevében,

Kis Kamilla

igazgatási ügyintéző

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
tel:72/518-737, fax:72/517-229

Tisztelt Kiss Kamilla!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin