Szerződések 21. január, február, március

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az 2021.01.01. és március 31.-e között készült, az önkormányzat és bármilyen jogi vagy magánszemély között kötött, bármilyen típusú szerződéseket, függetlenül azok értékétől. Amennyiben bármilyen szolgáltatási, kivitelezési szerződést kötöttek, kérem a szerződő fél kiválasztása során keletkezett anyagokat is csatolják. ( pl árajánlatbekérések, összegzés )
Kérem, ezek ne maradjanak el, mivel ennek elmaradása visszatérő panasz az önkormányzat tájékoztatásával szemben.
A 2021.01.01. és 03.31.-e közötti bármilyen típusú és értékű eszköz és anyag vásárlást is küldje el részemre, a kiválasztási eljárásokkal együtt.
Felhívom figyelmét, hogy ez az adatigénylés nem jár a munkaerő forrás aránytalan igénybevételével, ezért nem jogosult költségtérítést felszámolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 14.

Üdvözlettel:

Márton András

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

 

Rendszerünk fogadta üzenetét. Levelét továbbítjuk ügyintézőnknek, aki
határidőn belül választ fog küldeni Önnek.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá! Köszönjük.

 

 

Üdvözlettel,

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

[1]www.budakalasz.hu

References

Visible links
1. file://bkszerver/Andi/Zita_laptop/alairas/kollegak/www.budakalasz.hu

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Márton András!

                                                                                                                                                       

Közérdekű adatkérés vonatkozásában válaszlevelünket megküldjük.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3626340266
2. mailto:[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://www.budakalasz.hu/

Tisztelt Budakalászi Polgármesteri Hivatal!
Tisztelt jegyző úr!

Nem voltam számítógép közelben, kérem küldje el újból a megadott linket és jelszót.

Üdvözlettel:

Márton András

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Márton András!

                                                                                                                                                       

Közérdekű adatkérés vonatkozásában válaszlevelünket megküldjük.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3626340266
2. mailto:[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://www.budakalasz.hu/

Tisztelt Budakalászi Polgármesteri Hivatal!

Többszöri próbálkozás után is azt írja ki, hogy a fájlok letöltése nem lehetséges.
Kérem az eddigi formában mellékelje a kért dokumentumokat.

Üdvözlettel:

Márton András

WeTransfer,

This transfer expires on 2021-07-14

[1]Click 'Download images' to view images

[2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
sent you some files
1 item, 110 MB in total ・ Expires on 14 July, 2021
Tisztelt Márton András!
Ezúton is megpróbáljuk ismét megküldeni a közérdekű adatszolgáltatást.
Üdvözlettel,
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
telefon: +36 26 340-266
e-mail: [Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
www.budakalasz.hu
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/a7d2260...
1 item
közérdekű_szerződ_ 01 01-03 31 MA.rar
110 MB

To make sure our emails arrive, please add [5][email address] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. https://wetransfer.com/downloads/a7d2260...
4. https://wetransfer.com/downloads/a7d2260...
5. mailto:[email address]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....