Szerződések

Bogád Zoltán made this Közérdekűadat request to Emberi Erőforrások Minisztériuma

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Meglehetősen hiáényos a kormány honlapján a tárca szerződéses nyilvántartása, noha indokolt lenne közzé tenni az elmút hónapokban , mire költött és kiket támpogatott a minisztérium? Mikor várható a lista frissítése?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 28.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/1675-1/2022/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Bogád Zoltán

részére

[1][FOI #19601 email]

 

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„ Meglehetősen hiáényos a kormány honlapján a tárca szerződéses
nyilvántartása, noha indokolt lenne közzé tenni az elmút hónapokban , mire
költött és kiket támpogatott a minisztérium? Mikor várható a lista
frissítése?”

 

Tájékoztatom, hogy igényének határidőben való teljesítése veszélyeztetné
az Emberi Erőforrások Minisztériuma veszélyhelyzeti kormányrendeletekben
foglalt feladatai határidőben történő ellátását, így az igénynek vagy az
igény teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés megküldésének - a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) és (6)
bekezdése alapján - 45 napon belül teszek eleget. 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. február 14.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/1675-2/2022/ADATVED                       

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Bogád Zoltán

részére

[FOI #19601 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Meglehetősen hiáényos a kormány honlapján a tárca szerződéses
nyilvántartása, noha indokolt lenne közzé tenni az elmút hónapokban , mire
költött és kiket támpogatott a minisztérium? Mikor várható a lista
frissítése?”

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatok megtalálhatóak a következő
weboldalon: [1]https://kormany.hu/dokumentumtar/emmi-sz....  

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. március 11.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

idézett részek megjelenítése