Szerencsejáték Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Szerencsejáték Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti felépítését és feladatait, a vezetők és felügyelőbizottsági tagok neveit és javadalmazásukat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 15.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Szerencsejáték Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Ferencz Gábor,

 

köszönjük megkeresését! Az alábbi linken találja a Szerencsejáték Service
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítói Okiratát, amelyben
megtalálható a Kft. szervezeti felépítése, feladatai, vezetők és
felügyelőbizottsági tagok neve:

[1]http://www.szerencsejatek.hu/kozerdeku-a...

 

A társaság ügyvezetőjét, dr. Zsiga Marcell Lórántot havi 1.500.000,- Ft
bér illeti meg.

A Felügyelő Bizottság alapító ülésén kerül meghatározásra az elnök
személye, így a javadalmazás konkrét mértéke is csak ezt követően kerül
megállapításra.

Amint ezen információ rendelkezésre áll, a kért adatot megküldjük az Ön
részére.

 

Üdv.:

Garai Ágnes
vezető kommunikációs menedzser
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

[2]Leírás: Leírás: cid:660233907@15112011-25DF

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32
Telefon: (+36) 1 201-6177/9663; Fax: (+36) 1 224-3403
E-mail: [3][email address]
[4]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

 

 

idézett részek megjelenítése