Székházzal kapcsolatos szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. által annak székházának felújításával és karbantartásával kapcsolatban 2010. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között keletkezett valamennyi, minimum 10 millió forint értékű szerződést azok esetleges mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 14.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Juhász Zsuzsa, Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd úr!

 

Mellékelten küldöm az alábbi megkeresésére küldött választ.

 

Üdvözlettel:

 

Juhász Zsuzsa

[1]Leírás: Leírás: Leírás: cid:[email protected]

HM EI Zrt. Vezérigazgatóság

1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

Tel: +36-1/275-0962

Mobil: +36-30/459-1180

E-mail: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Juhász Zsuzsa, Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd úr!

 

Mellékelten küldöm a HMEI Zrt. alábbi megkeresésére küldött válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

Juhász Zsuzsa

[1]Leírás: Leírás: Leírás: cid:[email protected]

HM EI Zrt. Vezérigazgatóság

1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

Tel: +36-1/275-0962

Mobil: +36-30/459-1180

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése