Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. által annak székházának felújításával és karbantartásával kapcsolatban 2010. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között keletkezett valamennyi, minimum 10 millió forint értékű szerződést azok esetleges mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 14.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Juhász Zsuzsa, Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd úr!

 

Mellékelten küldöm az alábbi megkeresésére küldött választ.

 

Üdvözlettel:

 

Juhász Zsuzsa

[1]Leírás: Leírás: Leírás: cid:[email protected]

HM EI Zrt. Vezérigazgatóság

1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

Tel: +36-1/275-0962

Mobil: +36-30/459-1180

E-mail: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Juhász Zsuzsa, Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd úr!

 

Mellékelten küldöm a HMEI Zrt. alábbi megkeresésére küldött válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

Juhász Zsuzsa

[1]Leírás: Leírás: Leírás: cid:[email protected]

HM EI Zrt. Vezérigazgatóság

1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

Tel: +36-1/275-0962

Mobil: +36-30/459-1180

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése