Szegedi kormányablak megnyitóünnepség

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Csongrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szeged, Rákóczi téren nyitott kormányablak megnyitóünnepségéhez kapcsolódó valamennyi kiadás listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a szerződéskötések dátumát, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 2.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Varga Márta,

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A 2015. február 2-án kelt, közérdekű adatszolgáltatást kérő levelére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal még 2013-ban nyert 390 millió forint
uniós támogatást a TIOP – 3.3.1/A-12/2 – „A közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című pályázat
keretében. A megyében összesen 11 helyszínen valósul meg kormányablak
ebben a konstrukcióban 2016-ig.

 

A pályázatban a sajtónyilvános események szervezésére tervezett összeg
2.083.384,- Ft, az összes helyszínre vonatkozóan.

 

2015. január 30-án, pénteken, Szegeden, a Rákóczi téren megnyíló
Kormányablak átadási ünnepségével kapcsolatban az alábbi kiadások
történtek a pályázati forrás felhasználásával:

 

 

Szerződéskötés
Szerződött partner neve dátuma Szerződés tárgya Összege
Backstage Management Kft.
2146 Mogyoród Szentjakab
Park 235, Sajtónyilvános
Cégjegyzékszám:13-06-056543 2015. január 12. esemény szervezése 100000
Sajtónyilvános
eseményhez
hangosítási
Complete Solutions Kft. szolgáltatás,
6753 Szeged, Ákos u 12. hangtechnika
Cégjegyzékszám:06-09-011095 2015. január 12. biztosításával 80000
Összesen:     180000

 

 

A táblázatban található számok nettó összeget jelentenek, az Áfá-t nem
tartalmazzák.

 

Egyéb kiadás az esemény kapcsán nem merült fel.

 

Szeged, 2015. február 6.

 

Üdvözlettel:

 

Varga Márta

kommunikációs vezető

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti kabinet

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Tel: (62) 562-604

Mobil: (06) 70 337 2689

E-mail cím: [email address]

 

idézett részek megjelenítése