Tisztelt Szegedi IH Rendezvényközpont!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szeged.hu működési költségét 2018-as évtől 2024-es évig, benne foglalva a 2024-es pénzügyi évet. Az alábbi információkat kérem szíveskedjen tartalmazni válaszukban:
- Főszerkesztői és szerkesztői fizetése, valamint egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Alkalmazottak fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Újságírók/Munkatársak fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Vendégszerzők fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Illetve a 2024-es választási év során mekkora összeget különített el a Szeged.hu az alábbi vendégszerzők állandó vagy egyszeri honorálására: Bak Róbert, Besenyei Zsolt, Lakner Zoltán, Unger Anna.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 21.

Üdvözlettel:

Fekete Artúr

Tisztelt Szegedi IH Rendezvényközpont!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szeged.hu működési költségét 2018-as évtől 2024-es évig, benne foglalva a 2024-es pénzügyi évet. Az alábbi információkat kérem szíveskedjen tartalmazni válaszukban:
- Főszerkesztői és szerkesztői fizetése, valamint egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Alkalmazottak fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Újságírók/Munkatársak fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Vendégszerzők fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Illetve a 2024-es választási év során mekkora összeget különített el a Szeged.hu az alábbi vendégszerzők állandó vagy egyszeri honorálására: Bak Róbert, Besenyei Zsolt, Lakner Zoltán, Unger Anna.
Amit az említett jogszabály szerint február 5-ig kötelesek lettek volna eljuttatni a részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 6.

Üdvözlettel:

Fekete Artúr

Godó Klára, Szegedi IH Rendezvényközpont

10 Attachments

Tisztelt Fekete Artúr!
Mellékelem ügyvezetőnk válaszát az alábbi közérdekűadat-igényléseire.

 

Üdvözlettel: 

 

Godó Klára 

titkárságvezető 

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

6721 Szeged, Felső Tisza-part 2. 

postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1256 

mobil: 20/254-4849 

tel: 62/423-638 

 

A küldött információ csak és kizárólag a címzett személyre vagy
személyekre tartozik, és tartalmazhat titkos vagy bizalmas anyagot. A
címzetten kívül ezen információ bármilyen átadása, továbbítása,
terjesztése vagy bármely egyéb használata, továbbá bármely, az
információval kapcsolatos intézkedés megtétele szigorúan tilos. Ha ezt az
 üzenetet tévedésből kapta meg, kérjük lépjen kapcsolatba a feladóval és
teljes egészében törölje az anyagot.

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you received
this in error, please contact the sender and delete the material from any
computer.

 

Feladó: Artúr Fekete <[email address]>
Elküldve: 2024. február 5., hétfő 17:33
Címzett: Szervezés <[Szegedi IH Rendezvényközpont request email]>
Tárgy: Szeged.hu szerkesztők, újságírók, vendégszerzők fizetése és anyagi
juttatásaik
 

Tisztelt Szegedi IH Rendezvényközpont!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Szeged.hu működési költségét 2018-as évtől 2024-es évig, benne foglalva a
2024-es pénzügyi évet. Az alábbi információkat kérem szíveskedjen
tartalmazni válaszukban:
- Főszerkesztői és szerkesztői fizetése, valamint egyéb anyagi juttatások
2018 és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Alkalmazottak fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024 között
(beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Újságírók/Munkatársak fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024
között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Vendégszerzők fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024 között
(beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
- Illetve a 2024-es választási év során mekkora összeget különített el a
Szeged.hu az alábbi vendégszerzők állandó vagy egyszeri honorálására: Bak
Róbert, Besenyei Zsolt, Lakner Zoltán, Unger Anna.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Fekete Artúr

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Fekete Artúr <[FOI #24006 email]>
Elküldve: 2024. január 21., vasárnap 17:11
Címzett: Szervezés <[Szegedi IH Rendezvényközpont request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Szeged.hu szerkesztők, újságírók,
vendégszerzők fizetése és anyagi juttatásaik
 
Tisztelt Szegedi IH Rendezvényközpont!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Szeged.hu működési költségét 2018-as évtől 2024-es évig, benne foglalva a
2024-es pénzügyi évet. Az alábbi információkat kérem szíveskedjen
tartalmazni válaszukban:
-           Főszerkesztői és szerkesztői fizetése, valamint egyéb anyagi
juttatások 2018 és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
-           Alkalmazottak fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024
között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
-           Újságírók/Munkatársak fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018
és 2024 között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
-           Vendégszerzők fizetése és egyéb anyagi juttatások 2018 és 2024
között (beleértve a 2018-as és 2024-es évet).
-           Illetve a 2024-es választási év során mekkora összeget
különített el a Szeged.hu az alábbi vendégszerzők állandó vagy egyszeri
honorálására: Bak Róbert, Besenyei Zsolt, Lakner Zoltán, Unger Anna.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 21.

Üdvözlettel:

Fekete Artúr

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #24006 email]

Is [Szegedi IH Rendezvényközpont request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Szegedi IH Rendezvényközpont? If so, please contact us using this form:
[1]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[2]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
2. http://kimittud.hu/help/officers