Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre valamennyi, a Széchenyi 2020 programmal kapcsolatos reklámkampány összköltségét, és részletezését az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok,
online felületek, tv, rádió) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora
költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg
hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein
- milyen egyéb felületeken (pl. BKV/BKK-járművek) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 10.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

ME - Fejlesztéspolitika, Miniszterelnökség

2 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2015. április 10-én kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§(1) bekezdése
alapján adatigénylést terjesztett elő, a Széchenyi 2020 programmal
kapcsolatos reklámkampány összköltsége és annak részletezése tárgyában.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt fentiek kapcsán. A Széchenyi 2020 programot a
csatolt dokumentumban részletezett médiafelületeken és árakon hirdettük,
illetve hirdetjük.

 

Üdvözlettel,

 

JANKOVICS ZSANETT
osztályvezető
FEJLESZTÉSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÁSI
FŐOSZTÁLY

 
[1]Leírás: Leírás:
cid:[email protected] FEJLESZTÉSI SAJTÓOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKSÉG
H-1077 BUDAPEST, NAGY DIÓFA U. 11.
TEL.: +36 1 795 6028
FAX:  +36 1 795 0492
E-mail: [email address]
[2]www.szechenyi2020.hu

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jankovics Zsanett!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin