Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok, szakigazgatás, más néven EUTAF

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 2010. július 1-jén jött létre, a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezeten belül önállóan működő központi költségvetési szervként. A szervezetet főigazgató vezeti, a Főigazgatóság alkalmazottai kormánytisztviselők. Feladata a Kormány által meghatározott európai uniós és más nemzetközi támogatások ellenőrzése (auditja). Szakmai tevékenységében az EUTAF független az irányító hatóságoktól, közreműködő szervezetektől, az igazoló hatóságtól, illetve a kedvezményezettektől. A Főigazgatóság a tevékenységének tervezése során, a módszerek kiválasztásában és a program végrehajtásában önállóan jár el, befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó jelentéseket, amelyek tartalmáért felelősséggel tartozik.

4 igénylés
Tisztelt Raed Al-Jhafi! Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatósághoz (a továbbiakban: Főigazgatóság) 2022. december 14-én e-mailben küldött adat...
Tisztelt Raed Al-Jhafi! Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatósághoz (a továbbiakban: Főigazgatóság) 2022. december 11-én e-mailben küldött adat...
Tisztelt Kis Zoltán! Az adatigénylése tárgyát képező projekt kapcsán a szabálytalansági eljárás lefolytatása a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 85. § (...
Tisztelt Szigetvári Viktor Úr! 2015. április 17-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszul az alábbiakban tájékoztatom. 1. Mellékelten megküldöm...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?