Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Széchenyi 2020 honlap Facebook-oldalának ("Együtt fejlődünk") kezelésével összefüggésben kötött szerződéseket minden mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Miniszterelnökség!

2015.03.09.-én kelt adatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében azonnal, de legkésőbb 2015.03.24.-ig válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek törvényi kötelezettségüknek eleget tenni, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

ME - Fejlesztéspolitika, Miniszterelnökség

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Ezúton  szeretnénk jelezni, hogy alábbi kérdésére 2015. március 12-én
küldtünk választ. Engedje meg, hogy ismét továbbítsuk ezt, szíves
felhasználásra.

 

Üdvözlettel

 

JANKOVICS ZSANETT
osztályvezető
FEJLESZTÉSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÁSI
FŐOSZTÁLY

 
[1]Leírás: Leírás:
cid:[email protected] FEJLESZTÉSI SAJTÓOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKSÉG
H-1077 BUDAPEST, NAGY DIÓFA U. 11.
TEL.: +36 1 795 6028
FAX:  +36 1 795 0492
E-mail: [email address]
[2]www.szechenyi2020.hu

 

 

From: ME - Fejlesztéspolitika
Sent: Thursday, March 12, 2015 6:13 PM
To: '[FOI #4163 email]'
Subject: RE: atlatszo_közérdekű adatigénylés - Széchenyi 2020 szerződés

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A Miniszterelnökség nem rendelkezik olyan szerződéssel, amelynek keretében
a nevezett facebook oldallal kapcsolatos tartalomkezelési feladat kerülne
megrendelésre, az oldal tartalmi menedzselését belső erőforrásból oldjuk
meg.

 

Üdvözlettel

 

 

JANKOVICS ZSANETT
osztályvezető
FEJLESZTÉSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÁSI
FŐOSZTÁLY

 
[3]Leírás: Leírás:
cid:[email protected] FEJLESZTÉSI SAJTÓOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKSÉG
H-1077 BUDAPEST, NAGY DIÓFA U. 11.
TEL.: +36 1 795 6028
FAX:  +36 1 795 0492
E-mail: [4][email address]
[5]www.szechenyi2020.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jankovics Zsanett!

Az eredeti válasz nem érkezett, köszönöm szépen, hogy most továbbították.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin