Tisztelt Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt a szakmai állásfoglalást, amelyet az öcsödi polgármester kért meg 2019-ben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól a település alatti Körös-holttág rehabilitációs lehetőségeiről!

Kérem, nyilatkozzanak arról is, hogy a két évvel ezelőtt készült szakmai állásfoglalás jelenleg aktuális-e!

Kérem, küldjék meg nekem a most elvégzett laborvizsgálatokkal és az állapot felméréssel kapcsolatos dokumentációt is!

Korábbi tájékoztatásuk alapján kérem továbbá azt is, hogy küldjék meg nekem azokat a dokumentumokat, amelyek a holtág rehabilitációjával kapcsolatos egyeztetésekről szólnak!

Kérem, közöljék azt is, hogy előzetes számításaik alapján mennyibe kerülne a település alatti Körös-holtág rehabilitációja, illetve ki finanszírozná azt! Kérem, hogy az erre vonatkozó dokumentumokat is küldjék meg a részemre!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 14.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

2 Attachments

Tisztelt Csikász Brigitta!

Igazgatóságunk nevében mellékelten megküldöm Önnek az Öcsöd melletti Körös
holtág rehabilitációjára vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatos
nyilatkozatunkat.

     

Üdvözlettel:
 
DR. KAMENSZKY ANNA
Szakágazati vezető
 
Igazgatási és Jogi Osztály
E-mail: [1][email address]
Telefon: +36 62 599 500 / 21207
Mobil:+36 70 660 6582
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia 4.
 

- Ezt a levelet az OVF ellenorizte. -

References

Visible links
1. mailto:[email address]