Szakirányú továbbképzés oktatóival és tanáraival kapcsolatos közérdekű adatigénylés

Az igénylés sikeres volt.

Horváth József Péter

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Tisztelt Perdagógiai és Pszichológiai Kar, Tanulmányi Hivatal, Oktatásszervezési Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az igazságügyi klinikai szakpszichológus szakirányú továbbképzési
szakon a 2017/2018-as tanévével kezdődően indult fent nevezett képzési szakon név szerint kik oktaták/oktatják, tanították/tanítják az oktatásban résztvevőket és ezen oktatók, tanítók milyen ismeretanyagot adtak/adnak át a tanítványoknak és milyen jogviszonban tették/teszik azt valamint milyen titulusban végezték/végzik az oktatást a fentnevezett szakon.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 13.

Bízva segítségükben,
Válaszukig maradok,

Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda,

3 Attachments

 • Attachment

  clip image002.jpg

  4K Download

 • Attachment

  utf 8 1 sz mell klet Oktat k t rgyak igazs g gyi szakpszichol gus szakir ny.xlsx

  14K Download View as HTML

 • Attachment

  utf 8 2 sz mell klet Igazs g gyi szakpszichol gus szakir ny szakind t si dokument ci.docx

  405K Download View as HTML

[1]cimer_szin 

 

                                              

                                                                       
                                                                       
                                                           eötvös loránd
tudományegyetem

Rektori Kabinet

Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda

 

                                                                                                         

 

                                                                      

Tisztelt Adatigénylő!

                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                            1. sz. melléklet: Oktatók
tárgyak igazságügyi szakpszichológus szakirány

                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                            2. sz. melléklet: Igazságügyi
szakpszichológus szakirány szakindítási dokumentáció

 

 

Ön az alábbi megkereséssel fordult az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez:

 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az
igazságügyi klinikai szakpszichológus szakirányú továbbképzési szakon a
2017/2018-as tanévével kezdődően indult fent nevezett képzési szakon név
szerint kik oktatták/oktatják, tanították/tanítják az oktatásban
résztvevőket és ezen oktatók, tanítók milyen ismeretanyagot adtak/adnak át
a tanítványoknak és milyen jogviszonyban tették/teszik azt valamint milyen
titulusban végezték/végzik az oktatást a fentnevezett szakon.”

 

Megkeresésére az Infotv. 26. § (1) bekezdés alapján az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Csatoltan küldjük az igazságügyi klinikai szakpszichológus szakirányú
továbbképzési szak oktatóira vonatkozó táblázatot (1. sz. melléklet),
valamint az oktatott ismeretanyagra vonatkozóan a szak képzési és kimeneti
követelményeit tartalmazó dokumentumot (2. sz. melléklet).

 

 

 

 

Budapest, 2019. október 28.

                                                              

                                                               
Üdvözlettel:

dr. Csibra Klára sk.

adatvédelmi tisztviselő

 

Link: [2]File-List
Link: [3]Edit-Time-Data
Link: [4]themeData
Link: [5]colorSchemeMapping

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Szakirányú továbbképzés
oktatóival és tanáraival kapcsolatos közérdekű adatigénylés
Dátum: Sun, 13 Oct 2019 09:57:04 +0000
Feladó:  [6]<[FOI #13424 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések ELTE adatgazdánál"
[7]<[ELTE request email]>

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Tisztelt Perdagógiai és Pszichológiai Kar, Tanulmányi Hivatal, Oktatásszervezési Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az igazságügyi klinikai szakpszichológus szakirányú továbbképzési
szakon a 2017/2018-as tanévével kezdődően indult fent nevezett képzési szakon név szerint kik oktaták/oktatják, tanították/tanítják az oktatásban résztvevőket és ezen oktatók, tanítók milyen ismeretanyagot adtak/adnak át a tanítványoknak és milyen jogviszonban tették/teszik azt valamint milyen titulusban végezték/végzik az oktatást a fentnevezett szakon.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 13.

Bízva segítségükben,
Válaszukig maradok,

Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[8][FOI #13424 email]

Ha a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem nem a(z) [9][ELTE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. file:///C:%5CUsers%5CSAMUAG%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
3. file:///C:%5CUsers%5CSAMUAG%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_editdata.mso
4. file:///C:%5CUsers%5CSAMUAG%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
5. file:///C:%5CUsers%5CSAMUAG%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
6. mailto:[FOI #13424 email]
7. mailto:[ELTE request email]
8. mailto:[FOI #13424 email]
9. mailto:[ELTE request email]
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about