Szakértői Kamarát érintő kérdés

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre, hogy milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara tétlenségével szemben, mivel kb. 3 éve fegyelmi eljárást indítottam, az 50.000 Ft. díjat befizettem, a fegyelmi vétség gyanúját megállapítottak, de nem folytatják le az eljárást többszöri érdeklődésem alapján sem. (az eljárásra, harminc napjuk volt, így gondolom tetszenek érteni az érdeklődésem alapját)

2. Hogyan juthatok a pénzemhez, hiszen annak ellenére, hogy befizettem, nem történt semmi?

3. Kérem szíves tájékoztatását, hogy felmerülhet a csalás szabálysértése, ha igen melyik hatóság hatáskörébe tartózik?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 30.

Üdvözlettel:

Szaniszló Csaba

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Igazságügyi Minisztérium's handling of my FOI request 'Szakértői Kamarát érintő kérdés'.

Kérem szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy a kérelmem mellőzésének milyen okai vannak.

Tisztelettel:
Szaniszló Csaba

[ ITT ÍRJA LE PANASZÁNAK RÉSZLETEIT ]

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/szakertoi_kam...

Üdvözlettel:

Szaniszló Csaba

Lakossagi Kapcsolatok, Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Ezúton csatoltan küldjük tárcánk válaszát.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

E-mail: [email address]

Tel.: +36 1 795-8333

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!”

 

 

 

>

idézett részek megjelenítése