Szada Nova NKft gazdálkodás 2020 és 2021 évi adózott eredmény összesen: - 19 499 eFt! (Negatív!)

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1./ A Szada Nova NKft 2020-as és 2021-es Főkönyv szerinti bevételének hány százalékát adják az Önkormányzati megbízások, illetve mekkora összegek évenként eFt-ban?
2./ A Szada Nova NKft 2022 nyarán távozó ügyvezetője öszegszerűen mennyi végkielégítést kapott? ( bruttó forint-összeg = ?)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 8.

Üdvözlettel:

Seres József

Szada Nagyközség Önkormányzat, Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Levelét megkaptuk, és továbbítjuk az ügyben illetékes kollégánknak, aki az
ügytípusra előírt határidőn belül felveszi Önnel a kapcsolatot.  

 

Üdvözlettel:  

Szadai Polgármesteri Hivatal 

Dr. Jenei László András, Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

H/1236-3/2023
Tisztelt Seres Úr!
Adatigénylésére válaszolva csatoltan megküldöm - a rendelkezésünkre álló
adatok közül - a Szada Nova Nkft. 2020. és 2021. évi Közhasznúsági
jelentését.
Ugyanakkor tájékoztatom, hogy a Szada Nova Nkft. 2022 év nyarán távozó
ügyvezetője nem kapott végkielégítést.
Adatigénylésével kapcsolatban költségigényünk nem merült fel.
Dr. Finta Béla jegyző nevében és megbízásából

 

Tisztelt Dr. Jenei László András!

Csak a 2. kérdésre kaptam választ!
Az 1. kérdésre küldtek választ, de tartalmában nem volt megfelelő. A 2021 évinél még a dokumentum megnevezése és tartalma sem volt konzisztens, mivel nem közhasznúsági jelentést küldött, hanem a 2021 évi Egyszerűsített beszámoló mellékletét!
--------------------------------------------------------------------------------------
Közhasznú tevékenység ráfordításai 96 028 eFT volt 2019-ben.
2020-ban már 162 110 eFt!
Ez 68%-kal több, mint az előző évi!
Mivel indokolható ez a nagymértékű növekedés? Az inflációval biztosan nem!
Csak nem azzal, hogy 2020-ban a polgármester saját hatáskörben hozott határozatokat a veszélyhelyzetben?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Közérdekű adatigénylés a következő volt:
Tisztelt Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1./ A Szada Nova NKft 2020-as és 2021-es Főkönyv szerinti bevételének hány százalékát adják az Önkormányzati megbízások, illetve mekkora összegek évenként eFt-ban?
2./ A Szada Nova NKft 2022 nyarán távozó ügyvezetője öszegszerűen mennyi végkielégítést kapott? ( bruttó forint-összeg = ?)

Üdvözlettel:

Seres József

Tisztelt Dr. Jenei László András!
A megküldött dokumentum alapján:
Szada Nova NKft
- 2020-ban Összes Ráfordítás: 203 144 eFt (kettőszázhárom millió Ft!)
- 2021-ben Összes Ráfordítás: 463 087 eFt (négyszázhatvanhárom millió Ft!)
Ez 2,3-szeres növekedés!!!
Milyen közhasznú tevékenységek/feladatok miatt történt ez 2,3-szeres növekedés!
Továbbá:
Az Alapító és a Helyi Önkormányzat azonos jogi személy vagy NEM!
Üdvözlettel:
Seres József

Dr. Jenei László András, Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!
Tájékoztatom, hogy távollétem ideje alatt (2023. augusztus 16-28.) levelét
halaszthatatlan ügyben a [Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] e-mail címre szíveskedjék
megküldeni.
dr. Jenei László
törvényességi szakreferens

Tisztelt Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Szada Nova NKft gazdálkodás 2020 és 2021 évi adózott eredmény összesen: - 19 499 eFt! (Negatív!)'.

Az átküldött két dokumentumból nemderül ki, hogy milyen közhasznú tevékenységek ellátása miatt keletkezett 2020-ban és 2021-ben a hiány!
---------------------
Szada Nova NKft:
- 2020-ban Összes Ráfordítás: 203 144 eFt (kettőszázhárom millió Ft!)
- 2021-ben Összes Ráfordítás: 463 087 eFt (négyszázhatvanhárom millió Ft!)
Ez 2,3-szeres növekedés!!!
Milyen közhasznú tevékenységek/feladatok miatt történt ez 2,3-szeres növekedés!
Továbbá:
Az Alapító és a Helyi Önkormányzat azonos jogi személy vagy NEM!

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/szada_nova_nk...

Üdvözlettel:

Seres József

Szada Nagyközség Önkormányzat, Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Levelét megkaptuk, és továbbítjuk az ügyben illetékes kollégánknak, aki az
ügytípusra előírt határidőn belül felveszi Önnel a kapcsolatot.  

 

Üdvözlettel:  

Szadai Polgármesteri Hivatal