Szabálytalansági eljárások egyes iratai - Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Innovációs és Technológiai Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése projektben (KEOP 1.2.0/2F 2009-0001)

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) kedvezményezett vonatkozásában

szabálytalansági eljárás keretében megállapított visszafizetési kötelezettségek

"Szabálytalanságok 2007-2013"
https://www.palyazat.gov.hu/doc/1387
internetes cím alatt elérhető
“KEOP Szabálytalanságok” táblázat szerint

65. sor - 48.860.000 Ft
66. sor - 9.927.917 Ft
67. sor - 1.453.792.430 Ft

a) visszafizetési kötelezettségek megállapításáról készült határozatokat,
b) a szabálytalansági eljárást megindító okiratokat,

c) közölje részletesen, milyen tényállás alapján milyen szabálytalanságok miatt állapították meg a fenti visszafizetési kötelezettségeket,

d) közölje továbbá, hogy a fenti összegeket ténylegesen visszafizették-e,

e) ha igen, akkor azt a Társulás mikor fizette meg,

f) ha nem a Társulás fizette meg, akkor milyen szervezet fizette ki, milyen forrásból.

g) Ha az európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzatból finanszírozták a visszafizetési kötelezettséget/kötelezettségeket, akkor jelöljék meg, hogy 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének melyik pontját alkalmazták,

h) másolatban küldjék meg a Miniszterelnökséget vezető miniszternek az erről szóló döntését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 27.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

ITM Kommunikáció, Innovációs és Technológiai Minisztérium

4 Attachments

     

Tisztelt Kis Zoltán Úr!

 

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérem, fogadja a mellékelten
csatolt válaszlevelet, illetve annak mellékleteit.

 

Üdvözlettel:

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése