Stabilitás Megtakarítási Számla - SMSZ

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az eddigi megnyitott Stabilitás Megtakarítási Számla (röviden SMSZ) adatait - természetesen személyes adatok nélkül:

Mikor, hányat nyitottak, milyen futamidejűt, mekkora összeggel

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 2.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

NAV Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

NAV Közadat, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

Hivatkozással Szerb Tamás 2015. június 2-án érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A Stabilitás Megtakarítási Számlára vonatkozó szabályozást az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXV. törvény 12. §-a által beiktatott, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/A-39/C. §-ai tartalmazzák, melyek 2013. június 28-án léptek hatályba.

A Számla vezetésére, a Számlára történő befizetésről, kifizetésről kiállítandó igazolásra, valamint a pénzintézetek által teljesítendő adatszolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó 62/2013. (XII.17.) NGM rendelet 3. §-a értelmében a számlát vezető hitelintézeteknek a tárgynegyedévben megnyitott Stabilitás Megtakarítási Számlák darabszámáról, és az azokra történt befizetések együttes összegéről a befizetés negyedévét követő hó 12. napjáig adatot kell szolgáltatniuk.

A pénzintézetek adatszolgáltatása alapján 2014. év folyamán 7 db pénzintézetnél összesen 610 darab Stabilitási Megtakarítási Számla került megnyitásra, melyekre összesen 37.877,3 millió Ft befizetés történt. A 2015. I. negyedéves adatszolgáltatás alapján, ezen időszak során 5 db pénzintézetnél 98 darab Stabilitási Megtakarítási Számlát nyitottak, 7.157,9 millió Ft befizetéssel.

A hatálybalépéstől 2015. március 31-vel bezárólag 8 pénzintézet érintett, ahol 708 db Stabilitási Megtakarítási Számla került megnyitásra, melyekre összesen 45.035,2 millió Ft befizetést teljesítettek.

Kérem tájékoztatás szíves elfogadását.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal