Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Aranka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Soós Péter londoni OFA munkatárs személyi jellegű és anyagjellegű ráfordításai,illetve azok jogcímei, havi bontásban

We're waiting for Tóth Aranka to read recent responses and update the status.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Soós Péter londoni OFA munkatárs személyi jellegű és anyagjellegű ráfordításait,illetve azok jogcímeit, havi bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 2.

Üdvözlettel:

Tóth Aranka

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/24047/2015 - közérdekű adatigénylés

 

Pákozdi Szabolcs úr részére

ügyvezető

 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Budapest

 

E-mail: [1][email address]

 

 

Tisztelt Ügyvezető Úr!

 

Illetékességből, szíves intézkedés céljából mellékelten megküldjük a
Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélkapcsolati Információs Irodájára
elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylést, melyben az adatigénylő
„Soós Péter londoni OFA munkatárs személyi jellegű és anyagjellegű
ráfordításait, illetve azok jogcímeit, havi bontásban” tárgyú adatok
elektronikus másolatban történő megküldését kéri.

 

Az áttételről az adatigénylőt jelen levelünk megküldésével egyidejűleg –
másolatban - tájékoztattuk. 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Kovács Péter,

1 Attachment

Tisztelt Tóth Aranka!

 

Jelen e-mailhez csatoltan megküldöm az OFA nKft. működésével kapcsolatban
Öntől érkezett adatigénylésre a Társaságunk válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

Kovács Péter

OFA nKft.

 

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Aranka, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.