Smart Govern Kft.-vel kötött szerződések, és a kft által készített jelentések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Smart Govern Kft-vel kötött szerződéseket, valamint a Polgármesteri Hivatal szervei és cégei költséghatékonysági és strukturális vizsgálatáról, a Smart Govern Kft. által elkészített jelentést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 25.

Üdvözlettel:

Peng György

Veres Erika, Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt Uram!

 

 

Mellékelten megküldöm 2012. november 25-én érkezett közérdekű adatkérésére
a kért dokumentumokat.

 

 

 

Tisztelttel

 

Dr Guba Zsolt

Jegyző