Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szegedi Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátorgyára 2021. június 9-től kiadott használatbavételi engedélyek

We're waiting for Szegedi Ákos to read recent responses and update the status.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátorgyára (2131 Göd, Ipartelep, 6980. hrsz. majd 403. hrsz.; 056. hrsz.) számára 2021. június 9-től jelen adatigénylés időpontjáig kiadott összes használatbavételi engedélyt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 8.

Üdvözlettel:
Szegedi Ákos

Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Szegedi Ákos!
Csatoltan megküldöm tárgyi ügyben Hivatalom válaszát.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
telefon: +36 1 485 6949
email: [email address]

Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Szegedi Ákos
adatigénylő
részére
Tisztelt Adatigénylő!
Csatoltan megküldöm Hivatalom tájékoztatását.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
telefon: +36 1 485 6949
email: [email address]

Horváthné Sterk Katalin, Pest Megyei Kormányhivatal

5 Attachments

Tisztelt Szegedi Ákos!
Mellékelten megküldjük  közadatkérése kapcsán írt válaszlevelünket, és a
kért dokumentumokat.
Üdvözlettel: Ványi Lajos főosztályvezető megbízásából:

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szegedi Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.