Schmitt Pál doktori cím használata

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Köztársasági Elnöki Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő információkat:
1. Schmitt Pál Köztársasági Elnök úr személyi okmányaiban fel volt-e tüntetve a doktori címe?
2. Schmitt Pál Köztársasági Elnök úr személyi okmányaiban fel van-e tüntetve a doktori címe?
3. A jogosulatlanul használt doktori címe elvételét követően intézkedett-e a Köztársasági Elnök úr, hogy a személyi okmányaiban is tüntessék fel a változást, azaz: töröljék a "Dr" titulust?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 12.

Üdvözlettel:

Kisceli János

Tisztelt Köztársasági Elnöki Hivatal!

A közérdekű adatigénylésre törvényi kötelességük válaszolni, jelenesetben legkésőbb 2012. november 28-ig. Felhívom a figyelmüket, hogy tegyenek eleget a jogszabályban meghatározott kötelességüknek és haladéktalanul küldjék meg a kért információkat.

Üdvözlettel:

Kisceli János

Ember Andrea,

Tisztelt Kisceli János!

 

Szíves tájékoztatásául a Köztársasági Elnöki Hivatal ügyfélkapuján
keresztül 2012. november 12-én feltett kérdésére, Schmitt Pál volt
köztársasági elnök úr a születésekor anyakönyvezett nevét viseli, abban
változtatást soha nem kérelmezett.

 

 

 

Szívélyes üdvözlettel,

 

Ember Andrea

titkár

Schmitt Pál volt köztársasági elnök

titkársága

06 1 795 6374

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ember Andrea!

Először is szeretném megköszönni szíves válaszát. Mérlegelve az előző levelében leírtakat, szeretném megkérdezni, hogy a Köztársasági Elnök úr hivatali ideje alatt használta-e aláíráskor a "Dr" titulust?

Köszönettel és üdvözlettel:

Kisceli János