Savaria Iskola visszaélés vizsgálat eredménye

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Átlátszó Oktatás beszámolt a Szombathelyi Savaria Szakképző Iskolában történt, valószínűleg törvénysértő gyakorlatról (http://oktatas.atlatszo.hu/2015/01/14/re...). 2015. január 13-án Fodor István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szombathelyi Tankerület megyeközponti tankerületi igazgatója levélben tájékoztatta az Átlátszó Oktatást, hogy az ügyben a KLIK illetve a tankerület vizsgálatot indított.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a vizsgálattal kapcsolatos alábbi adatokat:
A) A vizsgálat elrendelésének (1) ideje, a vizsgálatot (2) elrendelő személy neve és beosztása, a vizsgálat (3) ügyszáma/azonosító száma és a (4) vizsgálat elrendeléséről szóló döntés/határozat másolata.
B) A vizsgálat során jelen adatigénylés teljesítéséig keletkezett iratok másolata.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján az adatoknak ezen részét tegye felismerhetetlenné és az adatokat így küldje meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 28.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

G. Szabó Dániel

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

A közérdekű adatigénylésre a törvényben előírt 15 napos határidőn belül nem válaszoltak. Kérem, hogy mihamarabb adják ki az általam kért adatokat, ellenkező esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását, vagy bírósági eljárást kezdeményezek.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

KLIK Tankerület, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

3 Attachments

Tisztelt G. Szabó Dániel!

 

Jelen levelemhez csatoltan megküldöm a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ válaszát.

Türelmét köszönjük!

 

Várhegyiné Tolnai Mária

Elnöki Titkárság

 

idézett részek megjelenítése

KLIK Tankerület, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1 Attachment

Tisztelt G. Szabó Dániel!

Csatoltan megküldöm Önnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ levelét.

Üdvözlettel:
Magda Balázs
biztonsági vezető

idézett részek megjelenítése

KLIK Tankerület, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

KLIK Tankerület vissza szeretné hívni az üzenetet: "Közérdekű adat igénylés - Fizetések csúszása".

idézett részek megjelenítése

KLIK Tankerület, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1 Attachment

Tisztelt G. Szabó Dániel!

Csatoltan megküldöm Önnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ levelét.

Üdvözlettel:
Magda Balázs
biztonsági vezető

idézett részek megjelenítése

KLIK Tankerület, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

KLIK Tankerület vissza szeretné hívni az üzenetet: "Közérdekű adat igénylés - Fizetések csúszása".

idézett részek megjelenítése

G. Szabó Dániel

Tisztelt KLIK Tankerület!

Azt hiszem, hogy tévedésből rossz levélre válaszul küldték el az adatigénylés határidejének meghosszabbításáról szóló levelet. A levél helyesen ehhez az adatigényléshez tartozik: http://kimittud.atlatszo.hu/request/fize....

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

KLIK Tankerület, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1 Attachment

Ismételt továbbítás!

idézett részek megjelenítése

KLIK Tankerület, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1 Attachment

Tisztelt G. Szabó Dániel!

Mellékelten továbbítjuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ válaszlevelét.

Tisztelettel:
Várhegyiné Tolnai Mária
Elnöki Titkárság

idézett részek megjelenítése