Samsung SDI – munkaügyi bírságokról szóló határozatok és befizetést igazoló dokumentumok

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület made this Közérdekűadat request to Pest Megyei Kormányhivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a SAMSUNG SDI MAGYARORSZÁG Zrt. , székhely: 2131 GÖD (ALSÓGÖD) IPARTELEP . HRSZ:403., 2131 GÖD (ALSÓGÖD) SCHENEK ISTVÁN UTCA 1. (továbbiakban: Zrt.) számára a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) által kiadott munkavédelmi bírságok határozatait ( PE-06/MV/001902-3/2021. és PE-06/MV/000231-6/2022. ügyszámú határozatokat) ,
- valamint a határozatokban foglaltak teljesítésének és a Kormányhivatal által kiszabott munkaügyi bírságoknak a Zrt. által történő befizetésről szóló, a befizetést igazoló dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 9.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

PMKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály PMKH, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület!
adatigénylő
Mellékelten megküldjük hatóságunk tájékoztatását közérdekű adatigénylés
tárgyú levelével kapcsolatban.
Tisztelettel:

PMKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály PMKH, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Attachments

Tisztelt Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület!
adatigénylő
Mellékelten megküldjük hatóságunk tájékoztatását közérdekű adatigénylés
tárgyú levelével kapcsolatban.
Tisztelettel: