Samsung SDI gödi akkumulátorgyára számára kiadott használatbavételi engedélyek

Az igénylés sikeres volt.

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Ipartelep ) gödi akkumulátorgyára (továbbiakban. Beruházó) "B" és "C" zónája ( építkezés III. üteme) számára kiadott Használatbavételi engedélyt, valamint a 056. hrsz-on építési engedélyt kapott Modul Pack összeszerelő csarnok (építkezés IV. üteme) Használatbavételi engedélyét.

A Samsung SDI gödi akkumulátorgyár főépületének "B" zónával történő bővítésére vonatkozó építési engedélyt a Pest megyei Kormányhivatal a 2018. június 26-án a PE-17/EP/861-24/2018 ügyiratszámon adta ki a Beruházó számára. A PE/ETDR-EP/6616-28/2020 ügyszámú hirdetmény az akkumulátorgyára főépületének "B" és "C" zónával történő bővítése használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében megszüntető végzést hozott. A Modul Pack Összeszerelő csarnok és záportározó építési engedélyét a Pest megyei Kormányhivatal a PE-17/EP/1082-37/2019. ügyszámon adta ki.

2. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni a Beruházó számára kiadott Használatbavételi engedélyek számát és kiadásának időpontját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 29.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Bruckner János Mihályné, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Cím!
Mohácsikné Takács Sarolta főosztályvezető asszony megbízásából küldöm
csatoltan.
Üdvözlettel:
Bruckner János Mihályné
titkársági ügyintéző
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25 4.em
telefon: [1]+36 1 485 6949
email: [email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3614856949

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Bruckner János Mihályné!

Kérem a december 29-én beküldött adatigénylésemre a meghosszabbított 45 napos határidőn belül, február 12-éig szíveskedjék választ küldeni.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Bruckner János Mihályné! Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Emlékeztetem, hogy a december 29-én benyújtott adatigénylésem elbírálásának a 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletben foglaltak alapján meghosszabbított, 45 napos határideje a mai napon lejár. Kérem, szíveskedjék az Infotörvény alapján az adatigénylésemre határidőben válaszolni.

1.) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Ipartelep ) gödi akkumulátorgyára (továbbiakban. Beruházó) "B" és "C" zónája (építkezés III. üteme) számára kiadott Használatbavételi engedélyt, valamint a 056. hrsz-on építési engedélyt kapott Modul Pack összeszerelő csarnok (építkezés IV. üteme) Használatbavételi engedélyét.

2.) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni a Beruházó számára kiadott Használatbavételi engedélyek számát és kiadásának időpontját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Bruckner János Mihályné!

Az adatigénylésemre adandó válasz meghosszabbított 45 napos határideje lejárt. Kérem, szíveskedjék választ küldeni.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Bruckner János Mihályné!

Az adatigénylésemre adandó válasz meghosszabbított 45 napos határideje régóta lejárt. Kérem, szíveskedjék választ küldeni.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Kérem szíveskedjék választ küldeni a december 29-én, 143 nappal ezelőtt küldött adatigénylésemre:

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Ipartelep ) gödi akkumulátorgyára (továbbiakban. Beruházó) "B" és "C" zónája ( építkezés III. üteme) számára kiadott Használatbavételi engedélyt, valamint a 056. hrsz-on építési engedélyt kapott Modul Pack összeszerelő csarnok (építkezés IV. üteme) Használatbavételi engedélyét.

A Samsung SDI gödi akkumulátorgyár főépületének "B" zónával történő bővítésére vonatkozó építési engedélyt a Pest megyei Kormányhivatal a 2018. június 26-án a PE-17/EP/861-24/2018 ügyiratszámon adta ki a Beruházó számára. A PE/ETDR-EP/6616-28/2020 ügyszámú hirdetmény az akkumulátorgyára főépületének "B" és "C" zónával történő bővítése használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében megszüntető végzést hozott. A Modul Pack Összeszerelő csarnok és záportározó építési engedélyét a Pest megyei Kormányhivatal a PE-17/EP/1082-37/2019. ügyszámon adta ki.

2. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni a Beruházó számára kiadott Használatbavételi engedélyek számát és kiadásának időpontját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 21.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes, Pest Megyei Kormányhivatal

7 Melléklet

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület
adatigénylő
részére
Tisztelt Cím!
Csatoltan megküldöm a közérdekű adatigénylésére vonatkozó választ és
mellékleteit.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
email: [email address]

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Mohácsikné Takács Sarolta Ágnes!

Köszönöm a küldött dokumentumokat.
Az adatigénylésem második pontjára nem kaptam választ.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni a Beruházó számára kiadott Használatbavételi engedélyek számát és kiadásának időpontját.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Sonnevend Ákos László, Pest Megyei Kormányhivatal

6 Melléklet

Tisztelt Cím!
Csatoltan megküldöm tárgyi adatszolgáltatásunkat a nagy fájl méret miatt
három részletben.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
telefon: +36 1 485 6949
mobil: +36 30 827 0331
email: [email address]

Sonnevend Ákos László, Pest Megyei Kormányhivatal

5 Melléklet

Tisztelt Cím!
Csatoltan megküldöm tárgyi adatszolgáltatásunkat a nagy fájl méret miatt
három részletben.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
telefon: +36 1 485 6949
mobil: +36 30 827 0331
email: [email address]

Sonnevend Ákos László, Pest Megyei Kormányhivatal

5 Melléklet

Tisztelt Cím!
Csatoltan megküldöm tárgyi adatszolgáltatásunkat a nagy fájl méret miatt
három részletben.
Üdvözlettel:

Mohácsikné Takács Sarolta
főosztályvezető
 
Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 25. 4. em.
telefon: +36 1 485 6949
mobil: +36 30 827 0331
email: [email address]