Rsztop-4.1.1-16-2017-00001, Rsztop-1.1.1-16-2016-00001

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001, valamint az SZTOP-1.1.1-16-2016-00001 pályázatokban szereplő élelmiszercsomagokkal kapcsolatban, hogy a nyertes ajánlattevők pontosan milyen termékből összeállított csomagokat szállítottak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 5.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

4 Attachments

Segesvári Csaba úr részére

 

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Czibik Norbert András főigazgató-helyettes úr megbízásából mellékelten
küldöm az SZGYF-IKT-16467-3/2020-as iktatószámú „Segesvári Csaba közérdekű
adatigénylési kérelme” tárgyú levelünket és mellékletét.

 

Tisztelettel,

 

Schuller Barbara Erika

titkársági referens

[1]cid:[email protected]

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Főigazgatósági Titkárság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Telefon: +36 30 698 8938

E-mail cím: [2][email address]

[3]www.szgyf.gov.hu

 

 

[4]Kapcsolódó kép

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése