rokoni kapcsolatok - Sándorfalva

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat alkalmazásában áll-e rokona a polgármesternek, alpolgármesternek, vagy valamelyik képviselőtestületi tagnak?
Ha igen, akkor ki az, milyen rokoni kapcsolatban áll a tisztségviselővel és milyen beosztásban dolgozik?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Dr. Bánfi Margit, Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Tisztelt Kovács Ildikó!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésére
hivatkozással előterjesztett adatigénylésére a következő választ adom:

Polgármester: Gajdosné Pataki Zsuzsanna

2014. október 12. napjától Sándorfalva város polgármestere. Ezt megelőzően
1989. január 24-től dolgozott Sándorfalván a közművelődési feladatokat
ellátó költségvetési szervnél, a Sándorfalvi Kulturális Központban. Az
intézményt 2001. január 1-től intézményvezetőként vezette. A
képviselő-testületnek - helyi önkormányzati képviselőként -1994-től
kezdődően folyamatosan tagja volt.

Házastársa, Gajdos Tibor 2008. augusztus 1-től a Sándorfalvi Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselője közterület-felügyelői munkakörben.
A közterület-felügyelők munkáltatója a Magyarország helyi önkormányzatiról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a
közterület-felügyeletről szóló önkormányzati rendelet alapján a jegyző.
Házasságkötésük időpontja: 2010.05. 22.

Testvére, Pataki Ildikó 1991. szeptember 02. napjától a Sándorfalvi Pipacs
Óvoda, önkormányzati költségvetési szerv óvónője. Az óvodának másfél
hónapja, 2016. szeptember 1-től fenntartója Sándorfalva város
önkormányzata. Korábban ezt a feladatot a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása látta el.

A polgármester választási kampányában fizetett politikai hirdetésként a
fenti családi kapcsolatokról a Sándorfalvi Kisbíróban tájékoztatta a
választókat.
[4]file:///C:/Users/drbanfi.margit/Downloads/kisbiro_201408.pdf A
Sándorfalvi Kisbíró az önkormányzat ingyenes havi lapja, melyet minden
háztartás ingyenesen megkap.

Az alpolgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, ismereteink és a
kapott nyilatkozatok alapján, nem dolgozik hozzátartozója az önkormányzati
intézményekben

Tisztelt Kovács Ildikó! Kérem a válasz elfogadását.

Sándorfalva, 2016. október 11.

                                                                                                        
Tisztelttel:

      dr. Bánfi Margit

                                                                                                           
jegyző

2016.09.28. 21:51 keltezéssel, Kovács Ildikó írta:

Tisztelt Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat alkalmazásában áll-e rokona a polgármesternek, alpolgármesternek, vagy valamelyik képviselőtestületi tagnak?
Ha igen, akkor ki az, milyen rokoni kapcsolatban áll a tisztségviselővel és milyen beosztásban dolgozik?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[5][FOI #7760 email]

Ha a(z) Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [6][Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5CDRBANF%7E1.MAR%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5CDRBANF%7E1.MAR%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5CDRBANF%7E1.MAR%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
4. file:///tmp/cid:[email address]
5. mailto:[FOI #7760 email]
6. mailto:[Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about